Historisk arkiv

Svar på spørsmål om høringen i Stortinget 7. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité av 26. april vedrørende den forestående høringen i Stortinget 7. mai.