Lae Solberg åpnet europeisk akkrediteringssamling

Statssekretær Eirik Lae Solberg åpnet generalforsamlingen i European co-operation Accreditation (EA).

Statssekretær Eirik Lae Solberg åpnet generalforsamlingen i European co-operation Accreditation (EA).
(Knut Thomas Sjølie / Norsk Akkreditering)

90 representanter fra nasjonale akkrediteringsorganer i Europa var samlet i Oslo 20. november i forbindelse med generalforsamling i samarbeidsorganisasjonen European co-operation for Accreditation (EA). Norsk akkreditering var vertskap for arrangementet.

- Akkreditering forenkler hverdagen for bedrifter, og legger til rette for trygg utveksling av varer og tjenester over landegrensene, sa statssekretær Eirik Lae Solberg i sitt åpningsinnlegg.

Akkreditering er en formell anerkjennelse av at en virksomhets kvalitetssystemer og kompetanse er i samsvar med nasjonale og/eller internasjonale krav. Akkrediterte virksomheter er som regel laboratorier, inspeksjons- eller sertifiseringsorganer.

Akkreditering legger til rette for gjensidig aksept av prøvingsresultater, sertifikater og inspeksjonsrapporter, og bidrar til å begrense tekniske hindringer for internasjonal handel. Europeiske akkrediteringsorganer samarbeider tett i EA om videreutvikling av ordningen. Norsk akkreditering er det norske medlemmet i EA.

Til toppen