Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring?

Nett-TV

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Finansdepartementet (FIN) inviterte til konferanse om mål- og resultatstyring i departementenes etats- og sektorstyring.

Konferansen retter seg mot ledere i departementene med ansvar for etatsstyring og ledere i underliggende virksomheter.

Målet med konferansen var å

  • skape bevissthet om regjeringens mål for praktisering av mål- og resultatstyring
  • formidle kompetanse og utveksle eksempler og erfaringer med god praksis
  • gi inspirasjon til å videreutvikle mål- og resultatstyring i ønsket retning

Konferansen presenterte blant annet et internasjonalt og nasjonalt forskningsperspektiv på mål- og resultatstyring og regelforvalters syn på praktiseringen av mål- og resultatstyring. Konferansen belyste også nylige endringstiltak i tre departementer (JD, KLD og KUD) og drøftet virksomhetenes handlingsrom.

Nett-tv Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring? - Del1

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring? - Del 2

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring? - Del 3

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring? - Del 4

Se sendingen her

Se sendingen her