Video: Hvordan kan IKT bidra til å fjerne tidstyver?

Professor Lars Groth, Institutt for informatikk v/UiO, og Lise Løwe i Statens Pensjonskasse, forteller hvordan IKT kan bidra til å fjerne tidstyver i forvaltningen.

Professor Lars Groth, Institutt for informatikk v/UiO, og Lise Løwe i Statens Pensjonskasse, forteller hvordan IKT kan bidra til å fjerne tidstyver i forvaltningen.

Videoen er produsert av Departementenes service- og sikkerhetsorganisasjon på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.