Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1,3 milliardar kroner meir i frie inntekter til Hordaland neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
1201 Bergen 13 608 620 581 349 4,5 26 586
1211 Etne 233 500 7 832 3,5 397
1216 Sveio 306 259 13 073 4,5 540
1219 Bømlo 649 112 20 418 3,2 1 137
1221 Stord 926 728 35 898 4,0 1 805
1222 Fitjar 182 391 6 999 4,0 301
1223 Tysnes 173 553 10 159 6,2 271
1224 Kvinnherad 710 724 26 445 3,9 1 277
1227 Jondal 80 148 5 410 7,2 107
1228 Odda 389 888 11 750 3,1 671
1231 Ullensvang 217 749 11 209 5,4 327
1232 Eidfjord 71 192 1 928 2,8 92
1233 Ulvik 82 631 2 344 2,9 107
1234 Granvin 65 488 1 646 2,6 90
1235 Voss 774 017 41 301 5,6 1 388
1238 Kvam 483 733 22 829 5,0 815
1241 Fusa 227 932 9 324 4,3 370
1242 Samnanger 145 028 4 976 3,6 237
1243 Os 973 063 45 175 4,9 1 875
1244 Austevoll 314 151 17 860 6,0 488
1245 Sund 353 109 18 575 5,6 662
1246 Fjell 1 203 124 47 077 4,1 2 375
1247 Askøy 1 417 297 58 071 4,3 2 715
1251 Vaksdal 244 491 7 829 3,3 394
1252 Modalen 41 187 2 058 5,3 37
1253 Osterøy 401 191 16 108 4,2 762
1256 Meland 406 218 16 784 4,3 750
1259 Øygarden 255 811 17 379 7,3 461
1260 Radøy 269 530 8 981 3,4 486
1263 Lindås 807 017 40 712 5,3 1 492
1264 Austrheim 168 885 10 973 6,9 274
1265 Fedje 51 566 922 1,8 55
1266 Masfjorden 121 992 7 695 6,7 165
Fordelast gjennom året 33 300      
Hordaland 26 390 625 1 137 389 4,5 49 509
         
Hordaland fylkeskommune 6 136 846 165 059 2,8 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.