Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Møre og Romsdal

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Molde

48 213

184

39

15

858

Ålesund

48 402

-28

116

15

723

Kristiansund

49 156

507

8

15

1 150

Vanylven

58 783

-271

-71

-310

320

Sande

59 764

63

-335

-816

320

Herøy

52 130

-42

-303

15

320

Ulstein

53 280

250

-419

15

466

Hareid

51 755

653

-789

15

499

Volda

50 990

-280

-302

15

320

Ørsta

52 079

-238

-209

15

320

Ørskog

58 187

246

-1 564

-1 178

320

Norddal

68 981

-320

243

15

558

Stranda

55 806

-776

-305

12

320

Stordal

72 191

-275

-1 042

-1 034

320

Sykkylven

51 164

-13

-421

15

320

Skodje

53 375

61

-801

15

320

Sula

53 995

-59

-385

15

320

Giske

52 290

-324

-373

15

320

Haram

52 025

-203

-72

15

361

Vestnes

48 392

336

-311

37

682

Rauma

55 155

-205

-186

43

320

Nesset

57 695

145

-55

15

725

Midsund

63 271

433

-73

-1 308

320

Sandøy

71 361

433

243

-852

443

Aukra

56 398

-251

-636

15

320

Fræna

52 195

-344

-167

15

320

Eide

57 056

138

-824

15

320

Averøy

52 229

153

-362

15

427

Gjemnes

60 980

-360

-472

-621

320

Tingvoll

60 329

475

148

15

1 258

Sunndal

54 789

338

-398

75

635

Surnadal

54 398

170

-312

11

490

Rindal

62 105

211

-451

15

394

Halsa

68 400

340

243

15

1 218

Smøla

62 012

605

243

15

1 483

Aure

65 732

-429

243

-252

320

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.