Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om hestenæringen i Norge

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om statsråden vil bidra til å gi hestenæringen i Norge bedre rammevilkår, og vil statsråden ta i bruk de midler som er nødvendig for å beskytte norske spillselskap og enerettsmodellen.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2260 fra representanten Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"På hvilken måte vil statsråden bidra til å gi hestenæringen i Norge bedre rammevilkår og vil statsråden ta i bruk de midler som er nødvendig for å beskytte norske spillselskap og enerettsmodellen ved å for eksempel geoblokke utenlandske spillselskap som tilbyr spill i Norge i strid med norsk lov, og hvilke andre midler vil statsråden ta i bruk dersom geoblokking ansees uegnet?"

Jeg er kjent med de utfordringene for Norsk Rikstoto og norsk hestesport som representanten Lauvås omtaler i begrunnelsen for spørsmålet. Hovedhensynet bak enerettsmodellen er å sikre ansvarlig spill. Totalgrense for tap er et viktig ansvarlighetstiltak for å forebygge uheldig spilleatferd. Det er derfor nedfelt i konsesjonsvilkårene til Norsk Rikstoto at de skal ha etablert en slik grense innen 1. januar 2020. Jeg har nå fått Norsk Rikstotos forslag til håndtering av spørsmålet om tapsgrense og Lotteritilsynets vurdering av dette. Saken er til behandling i departementet, og jeg kan ikke forskuttere konklusjonen.

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke enerettsmodellen. Et forslag om å pålegge internettilbydere å opprette såkalt DNS-varsling som et informasjonstiltak, vil bli sendt på høring. DNS-varsling innebærer at de som besøker en nettside for et utenlandsk spillselskap opplyses om at nettsiden inneholder tilbud om pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Spilleren kan likevel velge å gå videre til nettsiden og benytte det uregulerte pengespilltilbudet. DNS-varsling vil ha samme informasjonsverdi som blokkering av tilgangen til nettsider, men er et mindre inngripende tiltak.

Et lovforslag for å kunne stanse pengespillreklame i TV-kanaler som sender fra utlandet, har vært på høring i regi av Kulturdepartementet. Forslaget forventes å bli oversendt Stortinget tidlig i 2020.

Det jobbes også med forslag til ny pengespillov som slår sammen dagens tre lover på pengespillfeltet. Loven skal styrke enerettsmodellen.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen