Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Covid-19 smitte i minkfarmer

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om statsråden vil ta initiativ til raskere avvikling av pelsdyrnæringen i Norge, som følge av påvist Covid-19 smitte fra dyr til menneske i minkfarmer i Nederland.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2068 fra representanten Arne Nævra

Stortingsrepresentant Arne Nævra har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

Den 23. juni vedtok det nederlandske parlamentet å anmode myndighetene om å fremskynde avvikling av minkfarmer i Nederland fra 2023 til utgangen av inneværende år grunnet påvist smitte av covid-19 hos mink. Fram til 12. juni hadde 570 000 mink blitt avlivet grunnet smitte på 13 farmer. Det har nå vist seg at covid-19 ikke bare smitter fra mennesker til dyr, men at minst to ansatte på nederlandske minkfarmer har blitt smittet av mink. Vil statsråden ta initiativ til raskere avvikling av næringen i Norge som følge av dette?

Nederlandske myndigheter har tidligere meldt om koronasmitte i flere minkfarmer. Det rapporteres at man antar at det er covid-19 positive røktere/arbeidere som har smittet minken, og at det så har spredd seg videre i minkpopulasjonen ved disse gårdene. Det er også meldt om to tilfeller i Nederland der røktere mest sannsynlig er smittet av mink. De berørte minkfarmene er slaktet ut og sanert. Det er også blitt påvist covid-19 i en minkbesetning i Danmark som også blir sanert som et føre-var tiltak.

Mattilsynet får informasjon om tilfellene i Nederland og har fått Veterinærinstituttet til å vurdere den tilgjengelige informasjonen. Veterinærinstituttets vurdering er at man ikke kan utelukke smitteoverføring med covid-19 fra røkter til mink i minkfarmer. I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink kunne utgjøre en smittekilde for mennesker som steller dyrene. Basert på Veterinærinstituttets vurderinger anbefaler Mattilsynet fortsatt godt smittevern på minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte.

Per i dag er det ifølge Mattilsynet ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink vurderes derfor ikke i dag å utgjøre noen smittefare for mennesker. Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter. De vil gi tilpassede råd ved behov. Eventuelle tilfeller av coronavirus-infeksjon hos mink i Norge vil kunne håndteres/bekjempes med tiltak hjemlet i matloven.

Jeg ser derfor ikke behov for å fremme forslag for Stortinget om endring av den overgangsperioden som er lovfestet i lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen