Svar på spørsmål om angrep på journalister i USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge vil fordømme angrepene på journalister i USA i samband med demonstrasjonene etter drapet på George Floyd.

Skriftlig spørsmål nr. 1794 (2019-2020).
Datert 03.06.2020

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
De siste dagene har journalister over hele USA blitt fengslet eller angrepet av politiet – flere med alvorlige skader – mens de har dekket demonstrasjonene etter drapet på George Floyd.  Vil Norge fordømme angrepene på journalister i USA?  

Utenriksministerens svar:
Jeg ser med stor bekymring på situasjonen som utspiller seg i USA. Politiets metoder har ført til sterke reaksjoner og demonstrasjoner i en rekke amerikanske byer, som tidvis har kommet ut av kontroll. Journalister som dekker demonstrasjonene har i mange tilfeller blitt hindret i - og til og med angrepet for - å utføre sitt arbeid. 

Forsamlingsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet er grunnleggende menneskerettigheter og viktige forutsetninger for et fungerende demokrati. Det er beklagelig når demonstranter som driver lovlige og fredelige protester, og journalister som dekker disse demonstrasjonene, utsettes for maktutøvelse og urettmessig fengsling. Angrep på og fengsling av journalister er ikke akseptabelt. Det budskapet gir Norge klart og tydelig uttrykk for.

Vi har tydelig meddelt amerikanske myndigheter våre synspunkter både bilateralt og multilateralt, som da OSSEs deltakerstater møttes 4. juni. Her holdt Norge innlegg, og vi understreket vår bekymring for at både politi og demonstranter har utsatt journalister som dekker demonstrasjonene for vold. I rettsstater, både i USA og for øvrig, er det klare rammer og begrensninger for maktbruk. OSSEs mediefrihetsrepresentant har også gitt uttrykk for sin bekymring for voldsbølgen mot journalister som har dekket demonstrasjonene i USA. Statsministeren og jeg har i norske og amerikanske medier tydelig fordømt vold mot journalister. 

Episodene som utspiller seg har på nytt kastet lys over rasisme og sterke underliggende motsetninger i USA. Dette kommer på toppen av en presset situasjon med covid-19. Det er svært viktig at situasjonen løses på en måte som bidrar til å dempe motsetningene og forsone det amerikanske samfunnet. Alle politiske ledere har et ansvar her.

Mange av de underliggende årsakene til demonstrasjonene gjør seg gjeldene også ut over USAs grenser, der minoriteter og sårbare samfunnsgrupper ofte er utelatt fra positiv utvikling.  Alle land må arbeide for at covid-19 ikke skal forsterke denne utviklingen ytterligere. Rasisme er utbredt ikke bare i USA, men verden over. Norge fordømmer alle former for rasisme og politivold. Vi må bekjempe alle rasismens former, både her hjemme og globalt.