Diskuterte produktivitet med OECD

Produktivitetskommisjonens rapport stod på dagsorden da Finansminister Siv Jensen i dag møtte generalsekretær Angel Gurria i Paris.

Finansminister Siv Jensen og generalsekretær Angel Gurria. Foto: OECD

- OECD er et av verdens ledende miljøer på økonomisk vekst. OECDs analyser gir et godt utgangspunkt for Norge til å sammenligne vår produktivitet med resultater i andre land. OECD roser regjeringen for å ha påbegynt vekstfremmende tiltak innenfor trygdesystemet, konkurranse, utdanning og skatt. Samtidig utfordrer de oss på å gjennomføre tiltak for økt produktivitet i blant annet landbrukssektoren, sier finansminister Siv Jensen.

 

Til toppen