Disse byggene konkurrerer om Statens byggeskikkpris 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

96 bygg ble foreslått til årets pris, hvorav syv nå er nominert til prisen.

– Det er som alltid hard konkurranse, og juryen har diskutert mye før vi kom fram til de syv som nå går videre, sier juryleder Anne Enger, som gleder seg over at rekordmange bygg ble foreslått til årets pris. 

De nominerte byggene er enebolig Bøe/Møller på Stabekk i Bærum, Furulundsveien flerfamiliehus i Oslo, Holmegenes boligområde i Stavanger, Gullhella omsorgsboliger i Asker, Ulsmåg skole i Bergen, Våler kirke i Hedmark og Norsk reiselivsmuseum i Balestrand.

Bygg fra alle landets fylker ble foreslått til årets pris. De nominerte representerer ulike bygningskategorier, noe som gjør juryens videre arbeid både spennende og utfordrende. I april reiser juryen på befaring til de nominerte byggene. 

Prisutdelingen finner sted i Oslo 14. juni.

Om prisen

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen. 

Mer informasjon om de nominerte og juryen (Husbanken)