EFSA har i dag fremlagt sin vitenskapelige uttalelse vedrørende CWD hos hjortevilt

EFSA har i dag lagt frem sin vitenskapelige uttalelse vedrørende Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt.

Rapporten har følgende hovedbudskap:

  • Det legges til grunn at CWD mest sannsynlig vil bli introdusert til EU gjennom transport og forflytning av levende hjortevilt (rensdyr og elg) mellom Norge og nabolandene Sverige og Finland. Også viltlevende dyr som lever i grenseområdene vil utgjøre en risiko for spredning. Som kjent er sykdommen allerede påvist i Norge, og det er iverksatt tiltak for å hindre og begrense ytterligere spredning, herunder tiltak for å unngå smitte til våre naboland. Dette omfatter primært bestemmelser knyttet til forflytning og transport av levende hjortevilt over landegrensene. EFSA har imidlertid konkludert med at sykdommen likevel gir risiko for spredning til EU.
  • EFSA legger til grunn at det ikke er noen kjent folkehelsemessig risiko ved å spise kjøtt fra hjortevilt i områder der sykdommen er påvist.

EFSA foreslår i sin uttalelse at det i EU iverksettes viss tiltak for å avdekke hvorvidt sykdommen allerede eksisterer i EU og tiltak som vil virke spredningsforebyggende. Dette omfatter bla. et 3-årig overvåkningsprogram for å avdekke om sykdommen allerede eksisterer i EU, samt tiltak for å begrense kontakt mellom levende dyr, lavere tetthet knyttet til viltpopulasjonene og økt oppmerksomhet knyttet til forekomst og spredningsrisiko. 

Til toppen