Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av avtalen med Enova

Olje- og energidepartementet og Enova inngikk i dag en tilleggsavtale om forvaltningen av midlene i Energifondet. I den nye avtalen tas de nye føringene fra statsbudsjettet for 2015 inn.

Endringene avtalefester den nye rettighetsbaserte ordningen for enøk-tiltak i husholdninger. Samtidig blir Enovas mandat utvidet til å omfatte energi- og klimatiltak i transportsektoren. Økningen i Enovas disponible midler som følge av regjeringens styrking av kapitalen i Klima- og energifondet er også tatt inn. Avtaleperioden blir forlenget med ett år, til utgangen av 2016. Det settes et nytt resultatmål på 7 terrawattimer (TWh) energi- og klimaresultater for perioden 2012-2016.

- Avtalen legger bredt til rette for klima- og energitiltak basert på den teknologien som er tigjengelig i dag.  Samtidig er det en sterk satsing på ny teknologi for framtida. Transport er et nytt og viktig område for Enova. Jeg tror Enova kan gjøre en betydelig klimainnsats i årene framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Enova er et statsforetak som fremmer miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Avtalen om forvaltningen av midlene i Energifondet fra 2012 og tillegget til avtalen kan lastes ned her:

Avtalen om forvaltningen av midlene i Energifondet

Tillegget til avtalen

Til toppen