Endringer i energimerkesystemet for bygg

NVE har nå tatt i bruk en ny versjon av energimerkesystemet for bygg.

Endringene innebærer at flere svært energieffektive bygg med fjernvarme kan oppnå energikarakteren A. I tillegg vil bygninger som baserer seg fullt ut på fjernvarme heretter få beste oppvarmingskarakter i energiattesten. Dette reflekterer økt andel fornybar energi i fjernvarmens brenselssammensetning. Mer informasjon om endringene som også omfatter tekniske justeringer finnes hos NVE.

Alle boliger og yrkesbygg skal energimerkes ved salg og utleie, og i tillegg skal store yrkesbygg over 1000 kvadratmeter alltid ha gyldig energiattest. Energimerket består av en energikarakter fra A (best) til G (dårligst) som viser energitilstanden, og en oppvarmingskarakter som med fargen grønn (best) til rød (dårligst) viser hvor mye av oppvarmingsbehovet som kan dekkes med annet enn olje, gass og elektrisitet. For boligeiere kan eksisterende bolig energimerkes gratis på internett, se www.energimerking.no.

Til toppen