Enklere å søke om foreldrepenger

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skjemaet for å søke om foreldrepenger er forenklet og forbedret. Nå er foreldrepengeskjemaet digitalisert.

- Nå slipper du å svare på spørsmål som ikke er aktuelle for deg. Skjemaet tilpasser seg den enkelte forelderens situasjon. Dette er en forenkling og forbedring av det som for mange opplevdes som tungvint og frustrerende, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Tidligere måtte du fylle ut 120 felt for å få sendt inn søknad om foreldrepenger. Med den nye løsningen vil du kunne være nede i rundt 20 avkrysningspunkter.

Gjennom det nye foreldrepengeskjemaet blir også stønadsperioder visualisert, slik at du kan se hvordan uttaket foregår. Det er også mulighet for en elektronisk dialog med NAV, og du kan få hjelp underveis via automatiserte bokser.

Når du nå logger inn via en sikker løsning med for eksempel BankID, kommer mye av allerede kjent informasjon om deg opp automatisk.

- Målet er det skal gå kortere tid fra brukeren har sendt skjemaet inn til NAV har gjort vedtak. Dette er en viktig modernisering som gir en bedre brukeropplevelse for dem som skal søke om foreldrepenger, sier Horne.

Systemet henter informasjon om forelderens arbeidsforhold fra A-meldingen blant annet. A-meldingen er informasjon om søkerens arbeidsforhold som er sendt fra arbeidsgiver.

- Det er også enklere for NAV om flest mulig benytter de digitale løsningene framfor å gå på NAV-kontoret. Regjeringen vil innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon, og det er vi på god vei til nå, sier Horne. 

Gå til NAVs side om foreldrepenger