Historisk arkiv

Enklere ordning for alkoholtilvirkning for skjenking i egen virksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Pressemelding

Nr.: 45
Dato: 08.06.01

Enklere ordning for alkoholtilvirkning for skjenking i egen virksomhet

Sosialminister Guri Ingebrigtsen legger i dag fram for Stortinget et lovforslag om en særskilt ordning for tillatelse til tilvirkning av øl og vin for skjenking ved eget serveringssted. - På denne måten ønsker jeg å lage en enklere ordning for steder som driver gårdsturisme og lignende med servering av tradisjonsmat og –drikke, sier Ingebrigtsen.

Ordningen innebærer at skjenkesteder som ønsker å lage eget øl, vin, mjød og sider og servere dette til sine egne gjester, kan få tillatelse til dette av kommunen i forbindelse med at det gis skjenkebevilling, eller etter at skjenkebevilling er gitt. Ordningen innebærer at kommunen etter skjønn kan gi tillatelse til slik tilvirkning når den skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. Ordningen vil gjøre det enklere å drive denne type nisjenæring i distriktet.

Kontaktperson:
Underdirektør Tone Wilberg, 22 24 85 28