Etablering av nasjonalt eldreombud

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen videreutvikler eldrepolitikken og vil ha et mer aldersvennlig Norge, derfor etablerer vi nå et nasjonalt eldreombud. Det vil gi oppmerksomhet om eldres behov, styrke eldreomsorgen og gi eldre et talerør.

- Eldreombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
- Ombudet skal engasjere seg i forhold som berører eldres interesser på alle samfunnsområder. Ombudet vil være selvstendig og faglig uavhengig, på samme måte som Barneombudet.

Regjeringen vil ha statlige arbeidsplasser over hele landet, og ønsker å dra bedre nytte av erfaringer, kompetanse og perspektiver utenfor Oslo-regionen.

- Vi tar sikte på å etablere eldreombudet i 2020, og det skal lokaliseres i Ålesund. Forslag til lov om eldreombud sendes snart på høring, sier Listhaug.

Senter for et aldersvennlig Norge vil bli samlokalisert med Eldreombudet. Helsedirektoratet vil ha ansvar for senteret, med plassering i Ålesund. Dette gjør at Ålesund får et viktig kunnskaps- og utviklingsmiljø for å utvikle en fremtidsrettet eldrepolitikk.

- I Ålesund er det tilgang på kompetanse og erfaring fra kommunal og statlig forvaltning og tjenester, fra næringsliv og utdanningssektoren. Det er et godt innovasjonsmiljø innen forskning og næringsliv, og de satser blant annet på å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi, sier eldre- og folkehelseminister Listhaug.