Etikkprisen til Haugesund kommune

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder i KS, Gunn Marit Helgesen, delte i dag ut årets etikkpris til Haugesund kommune.

– Å møte pasienter og brukere med respekt og verdighet krever etisk bevissthet.  Jeg vil skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Da er det viktig at vi løfter frem gode eksempler på systematisk arbeid med etikk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte i dag ut Etikkprisen 2014 til Haugesund kommune.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte i dag ut Etikkprisen 2014 til Haugesund kommune. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

I Juryens begrunnelse heter det blant annet: ”Etikkarbeidet er forankret på alle nivå i Haugesund kommune. Juryen har særlig merket seg kommunens systematiske samarbeid med andre kommuner og deres interkommunale etikknettverk for erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon”

–Ansatte er helse- og omsorgstjenestens viktigste ressurs. Denne regjeringen er derfor i gang med å gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i tjenesten.  Etikk vil være en viktig del av dette løftet, og jeg håper nå Haugesund kommune kan være til inspirasjon for andre, sier Høie.

Prisen er på 50.000 kroner, og skal brukes til etikkarbeid i kommunen. Prisen deles ut for fjerde gang.  Det er prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving som deler ut Etikkprisen. Over 240 kommuner deltar i prosjektet, som er et samarbeid mellom KS, yrkesorganisasjonene, Senter for medisinsk etikk og staten. 

Til toppen