EU etablerer dialog om grunnleggende rettsstatsprinsipper

EU har i dag forpliktet seg til å etablere en intern dialog om medlemslandenes oppfølging av grunnleggende rettsstatsprinsipper slik de har forpliktet seg til gjennom EUs traktater. Dialogen vil finne sted på årlig basis.

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, hilser konklusjonene fra EUs ministerråd velkommen.  - Vedtaket er et skritt i riktig retning. Men det er oppfølgingen i konkrete situasjoner som vil avgjøre om denne ordningen vil bety noe i praksis, sier Helgesen.

- Vi har fra norsk side ved flere anledninger påpekt at Ungarn bryter avtaler de har med Norge om EØS-midlene blant annet ved å aksjonere mot deler av sivilt samfunn og derigjennom å bryte de forpliktelsene de har når det gjelder grunnleggende rettigheter. Denne dialogen bør derfor brukes aktivt overfor Ungarn, sier EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.

- Det er viktig for EU å ta tak i de utfordringer manglende etterlevelse av grunnleggende rettigheter medfører. Det er positivt at dette følges opp nå, men jeg hadde ønsket at EU gikk lengre og hadde fått til en mer konkret mekanisme for oppfølging. Verdien av denne dialog-ordningen vil avhenge av hvordan EU følger opp vedtaket, legger statsråden til.

Tilsvarende ordninger for drøfting av medlemslands etterlevelse av grunnleggende rettigheter finnes i dag innen Europarådet og i FN.

Til toppen