EUs østlige partnerskap er igangsatt

Fire uker etter at EU lanserte Det østlige partnerskap i Praha, som søker å styrke de politiske og økonomi forbindelsene med seks postsovjetiske stater, er implementeringen av initiativet nå igangsatt. Det første arbeidsmøtet innenfor den multilaterale rammen ble avholdt i Brussel 5. juni. Ambassadesekretær Mariam Naqvi rapporterer.

Hugues Mingarelli, vise-generaldirektør i DG European Neighbourhood Policy Relations. Foto Kommisjonen

Bakgrunn
Det østlige partnerskapet har til hensikt å inngå tettere samarbeid mellom EU og landene i Kaukasus; Armenia, Aserbaidjan og Georgia, samt Moldova, Hviterussland og Ukraina, bl.a ved inngåelsen av dypere handelsforbindelser og visumsamarbeid. På sikt skal partnerskapet kunne integrere økonomiene sammen, styrke energisikkerheten, bidra til sosial utvikling, styrke rettsstaten og gjøre det lettere å reise mellom landene, samtidig som man setter i gang tiltak mot ulovlig innvandring.

Partnerskapet ble først presentert av Polen, med hjelp fra Sverige, den 26. mai 2008 i Brussel og ble lansert i Praha 7. mai 2009. I motsetning til Middelhavsunionen vil ikke Det østlige partnerskapet ha sitt eget sekreteriat, men kontrolleres direkte av Kommisjonen.

Sammendrag
De multilaterale platformene er ment å skulle tilføre en merverdi utover de bilaterale prosjektene mellom EU og det enkelte partnerland. Plattform 1 omhandler demokrati, godt styresett og stabilitet. Representanter fra EUs medlemsland, de 6 partnerlandene (Ukraina, Moldova, Hviterussland, Georgia, Armenia og Aserbaidjan) samt Kommisjonen, Rådssekretariatet, Europaparlamentet og Komitéen for regionene og Den økonomiske og sosiale komitéen deltok på møtet. Møtet var ikke åpent for deltagelse fra 'tredjeland' som Norge.
 
To faneprosjekter ble lansert på møtet: et prosjekt om grensesamarbeid ('Integrated Border Management') og et krisehåndteringsprosjekt ('Prevention of, preparedness for, and response to natural and man-made disasters'). Man legger opp til å lansere ytterligere 3 plattformer innenfor den multilaterale rammen innen utgangen av juni. Disse vil omhandle henholdsvis folk-til-folk samarbeid, energisikkerhet (svensk initiativ) samt en plattform om økonomisk integrering og EU-harmonisering.
 
Under møtet 5. juni ble det også besluttet at Europarådet og OSSE ville bli invitert til å delta som permanente observatører til plattform 1. Det åpnes også for at andre internasjonale organisasjoner kan bli invitert i fremtiden.

ktriDGEuropea.jpg" border="0" />

Hugues Mingarelli, vise-generaldirektør i DG European Neighbourhood Policy Relations. Foto Kommisjonen

Bakgrunn
Det østlige partnerskapet har til hensikt å inngå tettere samarbeid mellom EU og landene i Kaukasus; Armenia, Aserbaidjan og Georgia, samt Moldova, Hviterussland og Ukraina, bl.a ved inngåelsen av dypere handelsforbindelser og visumsamarbeid. På sikt skal partnerskapet kunne integrere økonomiene sammen, styrke energisikkerheten, bidra til sosial utvikling, styrke rettsstaten og gjøre det lettere å reise mellom landene, samtidig som man setter i gang tiltak mot ulovlig innvandring.

Partnerskapet ble først presentert av Polen, med hjelp fra Sverige, den 26. mai 2008 i Brussel og ble lansert i Praha 7. mai 2009. I motsetning til Middelhavsunionen vil ikke Det østlige partnerskapet ha sitt eget sekreteriat, men kontrolleres direkte av Kommisjonen.

Sammendrag
De multilaterale platformene er ment å skulle tilføre en merverdi utover de bilaterale prosjektene mellom EU og det enkelte partnerland. Plattform 1 omhandler demokrati, godt styresett og stabilitet. Representanter fra EUs medlemsland, de 6 partnerlandene (Ukraina, Moldova, Hviterussland, Georgia, Armenia og Aserbaidjan) samt Kommisjonen, Rådssekretariatet, Europaparlamentet og Komitéen for regionene og Den økonomiske og sosiale komitéen deltok på møtet. Møtet var ikke åpent for deltagelse fra 'tredjeland' som Norge.
 
To faneprosjekter ble lansert på møtet: et prosjekt om grensesamarbeid ('Integrated Border Management') og et krisehåndteringsprosjekt ('Prevention of, preparedness for, and response to natural and man-made disasters'). Man legger opp til å lansere ytterligere 3 plattformer innenfor den multilaterale rammen innen utgangen av juni. Disse vil omhandle henholdsvis folk-til-folk samarbeid, energisikkerhet (svensk initiativ) samt en plattform om økonomisk integrering og EU-harmonisering.
 
Under møtet 5. juni ble det også besluttet at Europarådet og OSSE ville bli invitert til å delta som permanente observatører til plattform 1. Det åpnes også for at andre internasjonale organisasjoner kan bli invitert i fremtiden.

Til toppen