Europaparlamentet behandler utslippsdirektiv for redusering av luftforurensning

Rapport fra miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonens forslag til nytt regelverk for utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg skal behandles av miljøkomiteen i Europaparlamentet i februar og mars. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

Kommisjonens forslag til regelverk tar sikte på å redusere utslipp fra om lag 150 000 forbrenningsanlegg. Illustrasjonsfoto: Morguefil / Click
Kommisjonens forslag til regelverk tar sikte på å redusere utslipp fra om lag 150 000 forbrenningsanlegg. Foto: Morguefil / Click

Europakommisjonen presenterte 18. desember 2013 et direktivforslag som tar sikte på å tette eksisterende mangler i EU-lovgivningen. Formålet med direktivet er blant annet å redusere utslipp fra om lag 150 000 mellomstore forbrenningsanlegg, og dermed redusere risikoen som slike utslipp medfører for menneskers helse og for miljøet.

Europaparlamentet diskuterer direktivforslaget

Europakommisjonens direktivforslag behandles nå i miljøkomiteen i Europaparlamentet. 4. februar presenterte saksordfører MEP Andrzej Grzyb sitt utkast til rapport, det vil si utkast til Europaparlamentets posisjon i forhandlingene om nytt regelverk. Grzybs utkast til rapport skal tas opp til diskusjon i Europaparlamentets miljøkomité 24. februar.

I sitt forslag fokuserer Grzyb særlig på å unngå dobbeltregulering med industriutslippsdirektivet, i tillegg til å foreslå flere unntak fra direktivet, herunder unntak for gassturbiner og motorer brukt på offshore-plattformer. De foreslåtte endringene i Europakommisjonens forslag vil på denne måten redusere ambisjonene i EUs utslippsregelverk.  

Frist for endringsforslag er 5. mars

Fristen for parlamentsmedlemmene i komiteen til å levere endringsforslag til Grzybs utkast er 5. mars. I slutten av mars vil miljøkomiteen diskutere de ulike endringsforslagene og det er planlagt at disse skal stemmes over den 13. april. Deretter vil utkastet til rapport bli sendt til Europaparlamentet i plenum for avstemning. Alle diskusjonene i Europaparlamentet kan følges direkte på internett.

Blant de viktigste ulikhetene mellom norsk regelverk og det foreslåtte direktivet er at svovel reguleres, og at det er foreslått strengere krav til utslipp av støv fra forbrenning av treavfall/trevirke, barkavfall og lignende.

Mer informasjon:

Nettsidene til Europaparlamentets miljøkomite

Les mer om Norges samarbeid med EU på miljø- og klima