Fem millioner til informasjonstiltak ved valget 2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

27 organisasjoner får til sammen nær fem millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke valgdeltakelsen.

Departementet har prioritert tiltak rettet mot ungdom, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.  Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke valgdeltakelsen, og at flere tar bevisste valg.

- Ungdom og velgere med innvandrerbakgrunn bruker stemmeretten mindre enn andre grupper i samfunnet. Det er derfor viktig med god informasjon tilpasset denne målgruppen. Jeg håper tiltakene vil øke unges kunnskap og valget og bidra til at flere bruker stemmeretten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Interessen for tilskuddsordningen har vært stor, og departementet fikk inn hele 108 søknader som til sammen har søkt om over 23 millioner kroner. Til sammenligning kom det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 inn 82 søknader, hvorav 24 ble innvilget.

Det er stort spenn i hva slags organisasjoner som får tilskudd og hvilke tiltak de jobber med. Organisasjonene skal blant annet arrangere seminar, kulturfestival, informasjonsmøter, debattmøter, nettbasert informasjonskampanje inspirert av den politiske tv-serien House of Cards, informasjonsmateriell og radiospotter.

Tiltakene kommer i tillegg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets  informasjonsarbeid og det alle landets kommuner og fylkeskommuner gjør for å innformere om valget.

Følgende organisasjoner får støtte:

Agenda X/Antirasistisk senter har fått 200 000 kroner til prosjektet ”Stem & Bestem! 2015”. De skal arrangere konferanser og møter, samt dele ut informasjonsmateriell for å få ungdom med minoritetsbakgrunn til å bruke stemmeretten.

Blå kors Norge har fått 270 000 kroner for å mennesker i vanskelige livssituasjoner  til å engasjere seg i høstens valg og bruke stemmeretten. De skal arrangere cafédialogmøter, der lokalpolitikere blir invitert til å svare på spørsmål fra Blå kors sine brukere.

Det felles innvandrerråd i Hordaland har fått 140 000 kroner for å få flere innvandrere til å bruke stemmeretten. De skal arrangere valgtekniske kurs, stands og arrangere debattmøte.

Det oromiske samband i Oslo har fått 30 000 kroner for at innvandrere skal delta i valget, spesielt de med kort botid. De får penger til informasjon og motivasjonsseminarmed fokus på ungdom og unge personer med oromisk bakgrunn.

Ethiopian somali-region’s welfare organization har fått 76 500 kroner for å arrangere debattmøter for norsksomaliere og informasjon om hvordan man stemmer. Deres mål er å øke valgdeltagelse blant norsksomaliere og motivere somaliere til å bli engasjert i politikk.

Framtida.no v/Landssamanslutninga av nynorskkommunar har fått 280 000 kroner for å øke kunnskapen til unge om valget og for å øke valgdeltakelsen blant unge. De vil gjennomføre opplæring  i debattledelse for videregående skoler og ungdomsråd. De vil også arrangere en nasjonal konferanse om ungdom og deltakelse, samt utvikle en app og nettside.

Innvandrernes landsorganisasjon har fått 150 000 kroner for øke valgdeltakelse blant innvandrere som er bosatt i Norge. De skal sende ut valgmotivatører for å få innvandere til å bruke stemmeretten og arrangere et veiledningsmøte for disse.

Kalina, russisktalendes forening i Vestfold har fått 16 500 kroner for å arrangere informasjonsmøter om valg og skolere valgmotivatorer. Deres målgruppe er velgere med innvandrerbakgrunn og ungdommer. De vil i tilegg samarbeide med flere andre innvandrerorganisasjoner.

Kautokeino flyttsamelagets - ungdomsutvalg har fått 50 000 kroner for å få reindriftsungdom til å delta i valget og vise samfunnsnytten av dette. De vil trykke opp brosjyrer, plakater og arrangere et seminar.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har fått 250 000 kroner for å spre informasjon om forsøket med stemmerett for 16 og 17-åringer i 20 av landets kommuner. De vil her samarbeide med medlemsorganisasjoners lokallag, barne- og ungdomsråd og kommunene med å spre informasjon og fortelle om viktigheten av å delta i demokratiet.

LIN - Likestilling, inkludering og Nettverk har fått 65 000 kroner for arrangere seminarer og temadager for flerkulturelle kvinner. De skal i tilegg arrangere workshop om valget og oversette og tilgjengliggjøre på nett valginformasjon.

Madda Walaabu International Norge har fått 21 500 kroner for holde fordrag og lage informasjon om valget 2015 for innvandere. De skal i tilegg rekruttere og motivere unge mennesker til å spre informasjon om valget på sosiale media og på idrettsarenaer.

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn har fått 480 000 kroner for å motivere unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn til å lære mer om mulighetene for politisk påvirkning. De skal arrangere mobiliserings- og dialogmøter. De skal også gi praktisk valgopplæring og workshops.

Norges Blindeforbund Oslo har fått 54 000 kroner for å arrangere et seminar for synshemmede og spesielt synshemmede med innvandrerbakgrunn. På seminaret skal de gjennomgå hvordan man stemmer.

Norges Bygdeungdomslag har fått 125 000 kroner for å arrangere kampanjen ”Stem.Bestem!”. Kampanjens mål er å øke valgdeltakelsen blant ungdom og på lenger sikt øke det politiske engasjementet blant unge. De har utviklet et kampanjeopplegg som inneholder kurshelg, foredrag, materiell og skolering.

Norsk Bangla Forum har fått 11 000 kroner for å arrangere en konferanse for innvandere og spesielt nytilkomne arbeidsinnvandre med IT-bakgrunn. Målet er å bevisstgjøre medlemmene om politiske prosesser i Norge.

Odweyne frivillige komite har fått 50 000 kroner for å øke valgdeltagelsen blant innvandere  med somalisk bakgrunn. De skal arrangere informasjonsmøter, politiske debatter, dialogmøter og radiospotter.

OASEN, Kvinner krysser grenser - Norsk folkehjelp Oslo har fått 159 500 kroner for informere innvandrerkvinner om valget og å motivere til valgdeltakelse. De skal arrangere valgdebatter og gi praktisk informasjon og en demonstrasjon om hvordan man stemmer.

Pakistansk ingdomsforening - Pak radio Voice of Oslo har fått 80 000 kroner til en informasjonskampanje på radio for innvandere. De planlegger å debatter, diskusjoner, informasjon og valgsendinger på ulike språk. De skal også arrangere debattmøter og informere om hvordan man stemmer.

Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral har fått 75 500 kroner til opplæringsseminarer i lokaldemokrati for innvandrerungdom. De skal også drive opplæring i hvordan man stemmer.

SIM kulturmestringssenter i Åsane v/Tertnes Kvinne- og familielag har fått 10 000 kroner til møter/kurs rettet mot innvandrerkvinner og -ungdom i mindre grupper. Målet er å informere om demokratiet, politikk og å motivere til å delta i valget 2015.

Spark AS har fått 1 000 000 kroner for å lage en nettbasert informasjonskampanje for å få ungdom til å engasjere seg i, og stemme ved, valget 2015. Tiltaket heter «House of Gard» og er parodi på den politiske TV-serien  «House of Cards». Prosjektet er landsomfattende og skal bruke sosiale medier aktivt for å nå unge førstegangsvelgere. 

Stiftelsen Horisont / Melafestivalen har fått 385 900 kroner for arrangere en kampanje for å informere omvalget og viktigheten av det å bruke stemmeretten under Melafestivalen i august 2015.  De har tenkt å ha et ”valgtelt” under festivalen, informasjon om valg i festivalprogrammet og arrangere valgdebatter.

Stiftelsen Klar Tale har fått 770 000 kroner for å produsere et spesialnummer av Klar Tale om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 i et opplag på 100 000 eksemplarer. Den vil også være tilgjengelig på PDF-filer og med lyd opplest som podkast.

Twentyfirst Venture AS har fått 95 000 kroner for å lage en informasjonskampanje på radio på flere språk i forkant av valget. Målgruppen er av ungdom og innvandrere. Målet er å få ungdom og innvandrere til å benytte stemmeretten ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg og vise hvordan man stemmer.

Tyrkisk barn og ungdomsorganisasjon har fått 86 000 kroner til workshops og konferanser for å få innvandrerungdom til å bruke stemmeretten og å delta i valget. De også arrangere flere arrangementer og kurs.

Voice Of Norway har fått 19 700 kroner for å informere om valget 2015 på radio. Målgruppen er innvandere, og de skal ha flere sendinger og seminarer på flere språk.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00