Brende til Finansiering for utvikling-konferansen. Informasjon om akkreditering

Presseinformasjon

13.-14. juli deltar utenriksminister Børge Brende på den internasjonale konferansen om Finansiering for utvikling i Addis Abeba, Etiopia. Konferansen er åpen for media. Akkrediteringsfrist er 30. juni.

Målet med konferansen er å søke støtte til et rammeverk for finansiering av bærekraftig utvikling. Dette rammeverket er avgjørende for at verden skal kunne følge opp bærekraftsmålene som skal vedtas i september (følger etter tusenårsmålene som utløper i år) og klimatoppmøtet i Paris i desember. Norge leder arbeidet med å forhandle frem et ambisiøst sluttdokument fra konferansen i Addis Abeba. Det vil være deltagelse på høyt nivå fra en rekke land. Privat sektor og sivilsamfunn vil ha egne program og inngå i det offisielle programmet. 

Utenriksministeren vil holde det norske hovedinnlegget og holder også innlegg på norske sidearrangementer om helse og utdanning. 

Fristen for media-akkreditering er 30. juni. Det må også søkes om visum.

Hashtag #FFD3 

Pressekontakt: Presseråd ved FN-delegasjonen, New York: marte.kopstad@mfa.no, mobil: +1 646 642 9910

Til toppen