Finansminister Siv Jensen møtte sin nederlandske kollega i Haag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen møtte i dag den nederlandske finansministeren Jeroen Dijsselbloem i Haag. Formålet med møtet var å drøfte viktige økonomiske saker for EU og Norge.

I forbindelse med at Nederland har formannskapet i EU i dette halvåret møtte finansminister Siv Jensen i dag finansminister Jeroen Dijsselbloem. Under møtet ble blant annet situasjonen i europeisk økonomi, migrasjon, delingsøkonomi, skatt, tilsynsbyråsaken og EUs bankunion diskutert.

Finansminister Siv Jensen og finansminister Jeroen Dijsselbloem fra Nederland

– Nederland og særlig Amsterdam har erfaring med å legge til rette for aktører i delingsøkonomien, og det var interessant å høre finansminister Djisselbloems tanker rundt dette, sier finansminister Siv Jensen.

Delingsøkonomi er en betegnelse for tjenester der kjøper og selger kobles direkte til hverandre. Dette er et internasjonalt fenomen, og mange land vurderer behovet for en ny politikk som følge av delingsøkonomien. Finansdepartementet vil sette i gang et utredningsarbeid om delingsøkonomi.

Arbeidet med et felles finanstilsyn i EU er et annet tema som står høyt på dagsorden og som ble diskutert på møtet mellom de to finansministrene. Etter finanskrisen i 2008/2009 etablerte EU tre finanstilsyn og et overordnet makrotilsyn. De tre finanstilsynene har en viktig rolle i EUs regelverksutvikling for finanssektoren, og har fått visse fullmakter til å treffe bindende vedtak overfor nasjonale tilsynsmyndigheter og private markedsaktører. Det arbeides med å finne en løsning for hvordan rollen og oppgavene til EUs finanstilsyn kan tilpasses i EØS-avtalen.

- For Regjeringen er det viktig med et smidig EØS-samarbeid, til fordel for næringslivet og forbrukere, sier finansminister Siv Jensen.