– Fire intense og bra år i Brussel

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Diskusjoner om mulig islandsk EU-medlemskap, Tyrkias forhold til EU og forhandlingene mellom Serbia og Kosovo er saker som har preget arbeidet til ambassadesekretær Stian Christensen de siste fire årene.

Ambassadesekretær Stian Christensen er godt fornøyd med sine fire år i Brussel, men setter nå kursen mot ny jobb i Oslo. Foto: Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Diskusjoner om mulig islandsk EU-medlemskap, Tyrkias forhold til EU og forhandlingene mellom Serbia og Kosovo er saker som har preget arbeidet til ambassadesekretær Stian Christensen de siste fire årene. I sommer pakker Christensen ned kontoret og gjør seg klar for nye utfordringer i Norge.

Stian Christensen startet som ambassadesekretær ved EU-delegasjonen i august 2009. I porteføljen har han hatt EUs utvidelsesprosess, Vest-Balkan, Afghanistan og Pakistan, fredsprosessen i Midtøsten, Iran og det sivile samarbeidet i EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP).

Christensen sier mye av tiden har gått med til å følge utviklingen på Vest-Balkan og utvidelsesspørsmål. Han nevner spesielt tre viktige prosesser:

– Island og et mulig islandsk EU-medlemskap har vært viktig for Norge å følge, i lys av EØS-samarbeidet og vårt medlemskap i EFTA.  Et islandsk EU-medlemskap ville fått betydning for Norge. Videre har Tyrkia og deres medlemskapsprosess med EU vært, er og vil forbli viktig for Norge å følge. Sist er forholdet mellom Serbia og Kosovo og forhandlinger om en avtale dem i mellom en viktig sak, som Norge har vært opptatt av å følge tett, forteller han.

Ifølge ambassadesekretæren har også Afghanistan vært høyt oppe på dagsordenen i perioder, samt fredsprosessen i Midtøsten og EUs sivile operasjoner.

– På alle områder har det skjedd mye, men det er ikke noe som peker seg ut som den altoverskyggende saken. Dette fordi EU hele tiden fokuserer på ulike ting, forklarer han.

Spennende høst
Christensen tror mange av sakene han selv har fulgt tett de siste årene, også vil prege arbeidet til etterfølgeren.

– Det neste året tror jeg det vil bli veldig spennende å følge forholdet mellom Serbia og Kosovo, og hvorvidt de kan få på plass en løsning i Nord-Kosovo som sikrer stabilitet. Gjør de det, har de gode sjanser til å holde god driv i sine respektive medlemskapsprosesser. Dette er viktig også for Norge, og noe som Utenriksdepartementet følger tett, sier han.

Ambassadesekretæren tror også det vil bli en spennende høst for fredsprosessen i Midtøsten, og han sier det blir viktig for Norge å følge med på hvilken rolle EU vil ta i denne prosessen. Videre tror han det kan bli viktig å følge utviklingen i Afghanistan og EUs engasjement der, med tanke på at sikkerhetsansvaret i landet skal overføres til de afghanske myndighetene ved utgangen av 2013.

EUs utvidelsesprosess tror han vil fortsette i samme spor, men i noe saktere tempo enn tidligere.

– Det er viktig for EU å ha driv i utvidelsesprosessen, for dette er i en viss grad en garanti for stabiliteten på Balkan. Derfor vil prosessen fortsette, men kanskje i saktere tempo enn det man har sett før. Det er andre ting som opptar EU, og det er kanskje mer fokus nå på å styrke og sikre stabiliteten i landene som allerede er blitt inkludert, sier han.

Førstevalg
Etter å ha tilbragt tre år som ambassadesekretær ved Norges ambassade i Ankara, var det Christensens førstevalg å få Brussel som neste post. Og etter fire år ved EU-delegasjonen forteller Christensen at oppholdet absolutt har svart til forventningene.

– Mye av grunnen til at Brussel var førstevalget mitt, var at jeg hadde lyst til å lære EU bedre å kjenne. Når man sitter her i fire år, så tett på som Norge gjør, da får man god innsikt i hvordan EU fungerer, selv om Norge ikke er EU-medlem. Jeg føler jeg har fått mye ut av å være her, det har vært fire intense og bra år, sier han.

Han forteller at han lenge har hatt en personlig interesse for hvordan EU-systemet fungerer.

– EU har en kompleks institusjonell struktur som det er vanskelig å forstå fullt ut. For å ha en sjanse til å skjønne hvordan institusjonene og medlemslandene fungerer sammen, og hvordan politikken utmeisles, tror jeg nesten man må bo her en periode. Det er en utfordring at det er alt for lite kunnskap om EU i Norge, og det er for lite forskning og mediedekning av EU. Derfor har det vært nyttig for meg å komme hit og se ting med egne øyne. EU er svært viktig for Norge, og jo bedre vi forstår hvordan EU fungerer, desto bedre kan vi samarbeide og samhandle med EU, sier ambassadesekretæren.

Ny jobb i Oslo
Til høsten skal Christensen begynne i ny jobb som seniorrådgiver i utenriksministerens sekretariat. Han vil da bli en del av støtteapparatet til politisk ledelse i departementet, og han vil blant annet ha ansvar for at politisk ledelse er godt forberedt til møter og har all nødvendig informasjon tilgjengelig, sørge for at reiser planlegges og gjennomføres på en god måte og gi faglige råd.

– Jeg tror det vil bli kjempegøy. Det blir spennende å se hvordan det jobbes på politisk nivå i UD og få innblikk i denne delen av systemet. Det blir nok et ganske høyt tempo, og det kan bli mye reising, sier Christensen.

Han medgir imidlertid at det er ting han vil savne med Brussel.

– Jeg kommer til å savne et utrolig godt arbeidsmiljø her ved EU-delegasjonen. Brussel som by har også et utrolig utfordrende og spennende faglig miljø å være del av. Det er en veldig internasjonal by, hvor de fleste statsledere og andre viktige personer kommer innom. Jeg vil derimot ikke savne belgiske kjøreferdigheter. Og ikke klimaet, sier Christensen.

Han tror heller ikke han vil komme til å savne EU-porteføljen noe særlig, da han kjenner seg klar for nye oppgaver og nye utfordringer. EU vil likevel være en del av hverdagen også i Norge.

– Min kone er EU-borger og har doktorgrad innen EUs utenrikspolitikk, så man kan si at jeg har giftet meg med EU. Jeg tar med meg EU til Norge, sier han.

Til toppen