Flere biovarmeanlegg gir økt sysselsetting og verdiskaping

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave ved Norges Miljø- og Naturvitenskapelige Universitet (NMBU).

Vivestad har i sin mastergradsoppgave undersøkt 81 varmesalgsanlegg som er støttet av Innovasjon Norges bioenergiprogram. Oppgaven tar for seg hvilke og hvor store ringvirkninger som følger av investering og drift av anleggene. Undersøkelsene viser at salg av varme gir positiv økonomi for bedriftene og en vesentlig klimagassreduksjon fra fossile kilder.

Anleggene er lokalisert i 16 fylker. Over halvparten av anleggene ligger i Oppland, Buskerud, Akershus og Rogaland.

Totalt har Innovasjon Norge gitt investeringsstøtte på 128,5 millioner kroner til 122 varmesalgsanlegg. Flere av aktørene har påpekt at denne støtten er helt avgjørende for investeringsbeslutningen. For hver million Innovasjon Norge har gitt ut i støtte er det blitt 0,59 nye årsverk i perioden før igangsetting av anleggene og 0,33 løpende årsverk til drift og vedlikehold.

Bioenergi.
Vivestad har i sin mastergradsoppgave undersøkt 81 varmesalgsanlegg. Foto: Øyvind Halvorsen