Det forskes mer i Norge

Publiseringsindikatoren

Dansk Center for Forskningsanalyse har evaluert den norske publiseringsindikatoren.Hovedkonklusjon er at det forskes mer i Norge enn tidligere, men at det fortsatt bør forventes høyere gjennomslagskraft for norsk forskning internasjonalt.

Hovedhensikten med evalueringen har vært å undersøke om formålet med indikatoren er innfridd: Har indikatoren stimulert til mer forskning, og forskning av høyere kvalitet?

–Det er gledelige nyheter at flere av forskerne våre publiserer forskningen nå enn tidligere og at Norge får mer forskning igjen for ressursene vi bruker. Regjeringens viktigste mål for forskningspolitikken er økt kvalitet, slik at vi kan hevde oss enda bedre i den internasjonale kunnskapskonkurransen, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. 

Evalueringsutvalget anbefaler å vurdere  løsninger for å skape større nøytralitet på tvers av fagfelt, og å justere nominasjonsprosessene til i publiseringsindikatoren. Institusjonene oppfordres også  til å tenke gjennom hvordan  de anvender indikatoren internt.

 –Vi tar med oss innspillene inn i arbeidet som ekspertgruppen for finansieringssystemet skal gjøre. Det er viktig for oss å se hele finansieringssystemet i sammenheng, sier statssekretær Bjørn Haugstad. 

Publiseringsindikatoren er en av fire komponenter for resultatbasert finansiering av forskning i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Den utgjør  i underkant av 2% av den totale budsjettrammen til institusjonene.

Til toppen