Flere kvinner eier skog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Andelen kvinner som eier skog er doblet siden 1979. I dag er hver fjerde skogeier kvinne. Mange av eiendommene er imidlertid små og eierne eldre.

Det norske skogbruket har tradisjonelt vært mannsdominert. Men stadig mer skog kommer på kvinnehånd. I 1979 var hver tiende skogeiendom eid av en kvinne. I 2014 var hver fjerde skogeiendom eid av en kvinne. Det er færre kvinner som står som eiere av de største skogeiendommene. Mens det er slik at kvinner eier nesten hver tredje av de små eiendommene, eier de bare litt over hver femte av de største. 

Kvinner i skogbruket

På 1980-tallet var det i Norge en økt bevissthet rundt den lave andelen kvinner i skogbruket. Et resultat av dette var dannelsen av foreningen som i dag heter «Kvinner i skogbruket».

"Kvinner i skogbruket" er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å motivere og stimulere jenter i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innen skogbruket.

Andelen kvinner som eier skog er doblet siden 1979. I dag er hver fjerde skogeier kvinne.
Andelen kvinner som eier skog er doblet siden 1979. I dag er hver fjerde skogeier kvinne. Foto: Leif Kjøstelsen/©NIBIO