Flere pasienter skal få mulighet til vurdering fra Ekspertpanelet

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter. Nå gir helse- og omsorgsminister Bent Høie helseregionene i oppdrag å evaluere Ekspertpanelet. Målet er at flere pasientgrupper skal få ekspertråd.

- Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten handler i stor grad om økt trygghet, for den enkelte pasient og for legen som behandler pasienten. Trygghet på at en har forsøkt det som er mulig og at alle steiner er snudd, uansett hvordan utfallet blir. Jeg ønsker nå en systematisk gjennomgang av erfaringene med ordningen så langt. Helseregionene får i oppdrag å evaluere Ekspertpanelet og vurdere endringer i mandatet slik at også pasienter med for eksempel ALS kan omfattes av ordningen, sier Høie.

Ekspertpanelet ble etablert i 2018. Selv om det har vært en positiv utvikling siden oppstart, vurderte Ekspertpanelet et lavere antall saker i 2020 sammenliknet med erfaringer fra en liknende ordning i Danmark. Årsrapporten fra 2020 viser at rådene fra Ekspertpanelet i stor grad følges. Samtidig er det enkelte pasientgrupper som kunne hatt nytte av vurdering fra panelet, men som faller utenfor ordningen på grunn av en avgrensning i mandatet.

-  Det tar tid å gjøre nyetableringer kjent. Det kan være noe av forklaringen på at det ikke var flere enn 115 saker som ble vurdert av panelet i 2020. Jeg er veldig fornøyd med Ekspertpanelet og den jobben de gjør. Jeg håper samtidig at flere pasienter fra hele landet skal få denne muligheten. Det er rom for flere, som Ekspertpanelet selv påpeker, sier Høie.

Ekspertpanelet gjennomfører nå en informasjonskampanje for å gjøre ordningen bedre kjent blant helsepersonell, pasienter og pårørende. De har blant annet laget denne filmen: En ny sjanse: Amanda fikk hjelp av Ekspertpanelet.

Arbeidet med evalueringen skal ledes av Helse Vest og fristen for oppdraget er innen utgangen av 2021.