Fortsatt usikkert for mange flyktninger

Utviklingen i Nordøst-Syria skaper forståelig nok debatt og uro også i Norge. I en kronikk i Dagsavisen 7. november spør Andam Aziz hva Norge har gjort. Det er et spørsmål jeg gjerne svarer på.

Norge har klart fordømt «Operation Peace Spring», og bedt Tyrkia avslutte operasjonen og trekke sine styrker tilbake, samt å respektere folkeretten. Tyrkia har, som andre i regionen, et legitimt behov for sikkerhet. Vår oppfatning er imidlertid at operasjonen ikke styrker noens sikkerhet, heller ikke Tyrkias. Den fører med seg en klar risiko for økt ustabilitet i regionen, og den undergraver de fremskrittene vi har gjort i kampen mot Isil. Vi har gjort vårt syn klart overfor Tyrkia, både bilateralt, i Nato og i den globale koalisjonen mot Isil.

Regjeringen deler bekymringen over de humanitære konsekvensene. Om lag 200.000 mennesker måtte flykte som en følge av kamphandlingene. Selv om rundt halvparten av disse nå ifølge FN har vendt tilbake, er situasjonen fortsatt usikker for mange. Norge er en av de største humanitære giverne til Syria. De siste fire årene har vi gitt rundt én milliard kroner i humanitær støtte, ikke minst til Nordøst-Syria. Det viktige nå er at alle parter beskytter sivile og gir full tilgang for hjelpearbeidere. All repatriering av flyktninger til området må være frivillig, trygg og verdig. Norge vil ikke støtte eller bidra til repatriering som ikke oppfyller disse kravene.

Hendelsene i Syria har også negative konsekvenser for menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia, som vi lenge har sett på med bekymring. Et betydelig antall journalister og opposisjonspolitikere har blitt arrestert på grunn av kritiske synspunkter på den tyrkiske operasjonen. Det mener vi er problematisk, og dette vil vi ta opp i dialogen med tyrkiske myndigheter.

Inntil videre behandler vi ikke nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia, og alle gyldige lisenser blir gjennomgått og vurdert konkret.

Norge kan ikke, som et lite land i Nord-Europa, alene påvirke hendelsene i Nordøst-Syria. Det kan vi kun gjøre i samarbeid med andre. Vi har stått sammen med nære allierte, og med våre europeiske partnere i EU, i vår klare fordømmelse og i responsen overfor Tyrkia. Det vil vi fortsette å gjøre.