Tidligere statssekretær Audun Halvorsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tidligere statssekretær Audun Halvorsen (H)

Tiltrådte: 25.09.2017
Fratrådte: 14.10.2021

Kalender

Taler og innlegg

CV

Arbeidserfaring

2017 - Utenriksdepartementet, statssekretær
2013 - 2017 Forsvarsdepartementet, politisk rådgiver
2008 - 2013 Høyres stortingsgruppe, forsvars- og utenrikspolitisk rådgiver.
2007 – 2008 Høyres stortingsgruppe, forsvarspolitisk rådgiver, rådgiver for kontroll- og konstitusjonsfraksjonen
2004 – 2007 Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, vitenskapelig assistent og redaksjonssekretær for
prosjektet The Political Implications of Denationalised Defence.

Utdannelse

2003 – Universitetet i Oslo, kurs på mastergradsnivå i Peace and Conflict Studies. Norsk og europeisk sikkerhets- og
forsvarspolitikk,  europeiske forsvarsreformer, EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, privatisering innen
forsvarssektoren og private militære foretak.
1998 – 2003 Universitetet i Oslo, Cand. mag. med fagene statsvitenskap, offentlig rett og privatrett.

Politiske og organisatoriske verv

2004 – 2013 Diverse tillits- og folkevalgte verv for Oslo Høyre.
2005 – 2013 Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Minerva.
2003 – 2006 Nestleder, Youth Atlantic Treaty Association (Yata), Den norske Aalanterhavskomités studentnettverk.

 

Annen erfaring

2011 Informasjonskurs ved Forsvarets Høgskole.
1997 – 1998 Avtjent verneplikt ved Luftvernbatteriet, Østfold Regiment. Beskikket korporal.