Viktig norsk bidrag til det sivile samfunn i Sentral-Europa

Gjennom EØS-midlene er Norge en av de viktigste bidragsyterne til styrking av det sivile samfunn i Sentral-Europa. Den globale finanskrisen gjør den norske støtten til frivillige organisasjoner enda viktigere. I denne rapporten går Financial Mechanism Office (FMO) gjennom norske bidrag til det sivile samfunn i Sentral-Europa.

Med 19 NGO-fond etablert i 12 mottakerland, er EØS-midlene sentrale bidragsytere til det sivile samfunn i Europa. Foto: Cooperation Fund Foundation, Polen

Et velfungerende demokratisk samfunn avhenger av sterke frivillige organisasjoner som kan kanalisere borgernes interesser og sikre åpenhet i politikk, forvaltning og den offentlige debatt. Siden oppstarten av EØS-midlene i 2004, har Norge hatt et ønske om å bidra til å styrke den frivillige sektor i EUs nye medlemsland. Så langt er frivillige organisasjoner tildelt rundt 1 mrd kroner i støtte gjennom EØS-midlene, hvorav nærmere 700 millioner kroner er kanalisert gjennom 19 NGO-fond opprettet i 12 mottakerland.

Dette gjør Norge til en av de viktigste bidragsyterne til det sivile samfunn i Sentral- og Sør-Europa. En rekke internasjonale givere som tidligere bidro sterkt til den frivillige sektor i mange av disse landene har nå trukket seg ut og rettet blikket mot land som ikke er EU-medlemmer. Støtten fra EØS-midlene er derfor avgjørende for mange frivillige organisasjoner, og er samtidig med på å oppfylle målsetningen om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Den globale finanskrisen gjør også at private velgjørere har færre midler å rutte med. Dermed blir støtten fra EØS-midlene enda viktigere.

Gjennom NGO-fondene kan grasrotorganisasjoner og andre mindre frivillige organisasjoner med avgrensede ressurser få støtte til kapasitetsbygging og prosjektarbeid. Størst er det polske NGO-fondet på over 300 millioner kr; den største enkelttildelingen under EØS-midlene. Fondet vil tildele midler til rundt 1000 NGO-prosjekter spredt over store deler av Polen. Fondsforvalteren har laget kortfilmen ”Bus to Democracy” for å vise hvordan fondet bidrar til utvikling av demokrati og sivilt samfunn i Polen.

Populære fond
Det har vært stor interesse for NGO-fondene i mottakerlandene i Sentral- og Sør-Europa, der åpne utlysninger er møtt med store søkertall. Samtidig er det stor interesse for samarbeid med norske frivillige organisasjoner, og nærmere 10 prosent av de godkjente prosjektene under det polske NGO-fondet har norsk partner. Blant annet samarbeider Universitetet i Oslo og Elevorganisasjonen med polske frivillige organisasjoner på prosjekter støttet av EØS-midlene.

Den norske Helsingforskomité har ansvar for å koordinere organisasjonskontakten mellom Norge og mottakerlandene under NGO-fondene, og har mellom annet opprettet nettportalen www.ngonorway.org, for å informere om fondene.

Prosjektfokus: Mediefrihet i Polen
Med støtte fra EØS-midlene skal The Helsinki Foundation for Human Rights i Polen bedrive systematisk overvåking av polske media, spesielt på lokalt nivå. Prosjektet er støttet av NGO-fondet, og målet er å fungere som en vakthund for polsk mediefrihet. Samtidig arbeider organisasjonen også for å endre lovgivningen, for å sikre juridisk grunnlag for mediefrihet i Polen. Det norske menneskerettshuset er aktivt involvert som samarbeidspartner i prosjektet.

Les mer om EØS-midlenes støtte til NGO-sektoren her. Finn denne og andre rapporter her.

Dette er artikkel nr. 10 i en serie om EØS-midlene. Les mer om EØS-midlene på www.eeagrants.org.

Eksterne lenker

ctionpassion2.png" border="0" />

Med 19 NGO-fond etablert i 12 mottakerland, er EØS-midlene sentrale bidragsytere til det sivile samfunn i Europa. Foto: Cooperation Fund Foundation, Polen

Et velfungerende demokratisk samfunn avhenger av sterke frivillige organisasjoner som kan kanalisere borgernes interesser og sikre åpenhet i politikk, forvaltning og den offentlige debatt. Siden oppstarten av EØS-midlene i 2004, har Norge hatt et ønske om å bidra til å styrke den frivillige sektor i EUs nye medlemsland. Så langt er frivillige organisasjoner tildelt rundt 1 mrd kroner i støtte gjennom EØS-midlene, hvorav nærmere 700 millioner kroner er kanalisert gjennom 19 NGO-fond opprettet i 12 mottakerland.

Dette gjør Norge til en av de viktigste bidragsyterne til det sivile samfunn i Sentral- og Sør-Europa. En rekke internasjonale givere som tidligere bidro sterkt til den frivillige sektor i mange av disse landene har nå trukket seg ut og rettet blikket mot land som ikke er EU-medlemmer. Støtten fra EØS-midlene er derfor avgjørende for mange frivillige organisasjoner, og er samtidig med på å oppfylle målsetningen om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Den globale finanskrisen gjør også at private velgjørere har færre midler å rutte med. Dermed blir støtten fra EØS-midlene enda viktigere.

Gjennom NGO-fondene kan grasrotorganisasjoner og andre mindre frivillige organisasjoner med avgrensede ressurser få støtte til kapasitetsbygging og prosjektarbeid. Størst er det polske NGO-fondet på over 300 millioner kr; den største enkelttildelingen under EØS-midlene. Fondet vil tildele midler til rundt 1000 NGO-prosjekter spredt over store deler av Polen. Fondsforvalteren har laget kortfilmen ”Bus to Democracy” for å vise hvordan fondet bidrar til utvikling av demokrati og sivilt samfunn i Polen.

Populære fond
Det har vært stor interesse for NGO-fondene i mottakerlandene i Sentral- og Sør-Europa, der åpne utlysninger er møtt med store søkertall. Samtidig er det stor interesse for samarbeid med norske frivillige organisasjoner, og nærmere 10 prosent av de godkjente prosjektene under det polske NGO-fondet har norsk partner. Blant annet samarbeider Universitetet i Oslo og Elevorganisasjonen med polske frivillige organisasjoner på prosjekter støttet av EØS-midlene.

Den norske Helsingforskomité har ansvar for å koordinere organisasjonskontakten mellom Norge og mottakerlandene under NGO-fondene, og har mellom annet opprettet nettportalen www.ngonorway.org, for å informere om fondene.

Prosjektfokus: Mediefrihet i Polen
Med støtte fra EØS-midlene skal The Helsinki Foundation for Human Rights i Polen bedrive systematisk overvåking av polske media, spesielt på lokalt nivå. Prosjektet er støttet av NGO-fondet, og målet er å fungere som en vakthund for polsk mediefrihet. Samtidig arbeider organisasjonen også for å endre lovgivningen, for å sikre juridisk grunnlag for mediefrihet i Polen. Det norske menneskerettshuset er aktivt involvert som samarbeidspartner i prosjektet.

Les mer om EØS-midlenes støtte til NGO-sektoren her. Finn denne og andre rapporter her.

Dette er artikkel nr. 10 i en serie om EØS-midlene. Les mer om EØS-midlene på www.eeagrants.org.

Eksterne lenker

Til toppen