Foreningen for Industrialisert Trebyggeri er stiftet

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Produsenter av treelementer, massivtre og tremoduler har gått sammen og dannet Foreningen for Industrialisert Trebyggeri. Det nyetablerte samarbeidet bygger opp under målet om treindustri som en sterk klynge for vekst og omstilling i skogbasert verdikjede mot byggemarkedet.

Innovasjon Norges bioøkonomisatsing har støttet etableringsfasen av nettverket gjennom Trebasert Innovasjonsprogram. Fra andre næringer ser Innovasjon Norge at denne type nettverk og klynge strukturer bidrar til høyere grad av innovasjon og markedsorientering både innenlands og utenlands. 

Aktørene i den nystartete foreningen er ivrig etter å komme i gang for å løse felles utfordringer. Viktige arbeidsområder vil være felles utvikling av standarder, prosjekteringsverktøy og samarbeid med forskningen.

Stifterne mener at det gjennom en forening er lettere nå fram med felles dokumentasjon til arkitekter, rådgivere og byggherrer. Bransjen har tro på at et mer åpent samarbeid vil bedre konkurranseevnen og gi nye mulighet også innen eksport. En felles profilering vil være aktuelt for de ca. 25 industrielle produsentene.

Foreningen vil søke dialog og samarbeid på det næringspolitiske området med aktuelle bransjeforeninger som f.eks. Treindustrien og Byggevareindustrien der det er hensiktsmessig.

Styret som består av:

  • Leder: Jan Lindal - Lindal Treindustri
  • Nestleder: Roald Haug - Støren Treindustri
  • Styremedlemmer:
    Dag Erik Heier - Igland Industrier, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, Lars Brede Aandstad - Moelven ByggModul og Jomar Sagmo - Overhalla Hus.
Styret fra venstre: Jomar Sagmo - Overhalla Hus, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, foran Roald Haug - Støren Treindustri, bak Lars Brede Aandstad - Moelven Byggmodul, Jan Lindal - Lindal Treindustri og Dag Erik Heier - Igland Industrier.
Styret fra venstre: Jomar Sagmo - Overhalla Hus, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, foran Roald Haug - Støren Treindustri, bak Lars Brede Aandstad - Moelven Byggmodul, Jan Lindal - Lindal Treindustri og Dag Erik Heier - Igland Industrier. Foto: Industrialisert Trebyggeri