Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår strengere selvforsørgelsesregler for å få varig opphold i Norge

Regjeringen vil stramme inn på unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Forslaget gjelder utlendinger under grunnopplæring og videregående utdanning. Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring skal få unntak fra kravet til å forsørge seg selv.

– Det er viktig at de som kan forsørge seg selv gjør det. Derfor vil vi sikre at utlendinger deltar aktivt i opplæring, før vi kan vurdere å gjøre unntak fra kravet om å kunne forsørge seg selv for å få varig oppholdstillatelse i Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hovedhensynet bak kravet om selvforsørgelse er å oppmuntre utlendinger til å bidra og ta del i det norske samfunnet gjennom arbeid og utdanning, og å sikre at utlendinger har tilstrekkelige egne midler og ikke trenger støtte fra det offentlige.

– Jeg ønsker dessuten å forhindre at regelverket misbrukes, noe dagens utforming kan åpne for, ved at enkelte ikke møter opp til opplæringen, sier Monica Mæland.

Forslaget følger opp Granavolden-plattformen, hvor det nettopp står at man ønsker å stramme inn selvforsørgelseskravet for personer under grunnopplæring og videregående utdanning, slik at dette bare gjelder dem som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring.

I tillegg foreslås det at utlendingen må ha deltatt i opplæring de siste tolv månedene for å kunne få unntak, at det kun skal være inntektsopplysninger som utlendingsforvaltningen kan innhente elektronisk som kan telle med som selvforsørgelse, og at inntektens størrelse fastsettes etter folketrygdens grunnbeløp (G), både i tilknytning til selvforsørgelseskravet og underholdskravet i saker om familieinnvandring.

Justis- og beredskapsdepartementet sender forslaget på høring.

Høringsfristen er 12. juni 2020.

Til toppen