ForMat-konferanse om matsvinn

Statssekretær Terje Halleland fra Landbruks- og matdepartementet holder 27. september innlegg og deltar i debatt om utviklingen i norsk matsvinn på ForMats sluttkonferanse i Oslo.

Tid: Tirsdag 27. september kl. 09.30-16.00
Sted: St. Olavs plass 1, Oslo

ForMat har kartlagt og analysert matsvinnet i Norge siden 2010. Matbransjen har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og andre departement, gjennom ForMat-prosjektet, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden og sørge for god kunnskap om omfang og årsaker til at matsvinn oppstår.

Den 27. september presenterer ForMat nye tall på utviklingen i matsvinnet og forslag til forebyggende tiltak mot matsvinn for matbransjen. Representanter for fler departementer, sentrale bransjeaktører og forskere holder innlegg og deltar i paneldebatt om utviklingen i matsvinnet og veien videre. Matvett, som skal videreføre ForMats arbeid, presenterer selskapets strategi og arbeid med Bransjeavtalen om matsvinn.

I dag er siste mulighet til å melde seg på ForMats sluttkonferanse.

Til toppen