Makt og styring rundt matfatet – Fra fjord og jord til bord

Fra Mosebøkene til Mattilsynet

Tidligere veterinærdirektør og ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, Gudbrand Bakken, har sammen med seks andre medforfattere skrevet bok om utviklingen av norsk matforvaltning; Makt og styring rundt matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet.

Leif Forsell, Harald Gjein, Gudbrand Bakken og Astrid de Vibe
Fra boklanseringen. F.v. Departementsråd Leif Forsell, Landbruks- og matdepartementet, administrerende direktør Harald Gjein, Mattilsynet, medforfatter og redaktør Gudbrand Bakken og forlagsdirektør Astrid de Vibe, Pax Forlag. Foto: Steinar Tessem, Veterinærforeningen

Under boklanseringen var departementsråd Leif Forsell en av talerne. 
Boka handler om mattrygghet, profesjoner og myndigheter, om makt og om politisering, særlig på bakgrunn av kriser – der den samlede matforvaltningen vokser fram over tid, sa Forsell, og slo videre fast at 

– Matreformen fra 2004 var stor institusjonsbygging  og der Norge gikk lenger i systematisk tilnærming, og i koordinering og samordning, enn de aller fleste andre land. Dette var et omfattende arbeid som er grundig beskrevet i boka. Det endte opp med

  • en ny matlov
  • Mattilsynet
  • en vitenskapskomite
  • en avklart rolleforståelse for forvaltningsstøtteinstitusjonene
  • koordinert etatsstyring med Landbruks- og matdepartementet som administrativt ansvarlig. 

– Hva har vi lært? spurte Forsell, og trakk fram 

  • Fornuftig og vellykket organisering – på et krevende forvaltningsområde.
  • Viktig å tenke hel kjede.
  • Viktig å skille vitenskap, fag, tilsyn og politikk – særlig i kriser.
  • Enkeltsaker skal avgjøres av tilsynsmyndighet med hjemmel i lov og forskrift.

–  Matforvaltningen må alltid være beredt, sa Leif Forsell, og siterte fra boka: "Det var idylliske tider. Men slike tilstander varer sjelden lenge. Nye sykdommer på sau dukket opp fra intet". I dag er det CWD hos villrein som har "dukket opp fra intet". 

Forsell trakk avslutningsvis fram en av anekdotene i boka, den gangen NRK ryddet solid plass i beste sendetid på lørdagskvelden for å sende det kjente Mædi-programmet i regi av Stein Ørnhøi – en stor klassiker. 

– Det har vært en glede å lese denne boka, avsluttet departementsråd Leif Forsell. – Dette har blitt et praktverk, som godt kan vurderes som julegave – i hvert fall til mottakere som er litt over gjennomsnittet interessert i hva som har skjedd og skjer i og rundt matfatet.

Bokomslag Makt og styring rundt matmattet
Til toppen