Fritak fra smittekarantene utvides fra 6 til 12 måneder

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i Norge, får nå unntak fra smittekarantene i 12 måneder. Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

Frem til nå har perioden for unntak for smittekarantene vært seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, dersom sykdommen kunne dokumenteres av norsk helsetjeneste. Nå utvider regjeringen fritaksperioden til 12 måneder. Endringen gjelder fra midnatt, natt til 28. august 2021.

– Nå har vi god kunnskap som tilsier at personer som har hatt covid-19-sykdom, er godt beskyttet i minst 12 måneder. Derfor utvider vi unntaket fra smittekarantene for denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet til innenlands bruk skal også oppdateres slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom. Det tas sikte på at den tekniske løsningen vil være klar innen 9. september.

Endringene skjer som følge av råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det blir ingen tilsvarende endring i fritak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19. Grunnen er at EU ikke tillater at det utstedes EU-koronasertifikat på immunitet som er påvist for mer enn 180 dager siden.

En løsning for å forlenge unntaket for innreisekarantene vil kreve store tekniske ressurser, samtidig som få personer vil ha nytte av en eventuell endring. Voksne i denne gruppen kan ta vaksine og få varig unntak fra innreisekarantene, mens barn allerede kan forkorte karantenen ved negativ PCR-test tatt etter tre dager.

– Det er viktig at gjennomgått sykdom kan dokumenteres på en sikker måte, og det gjøres best ved å benytte EUs koronasertifikat. Dersom EU vedtar endringer i varighet av opplysninger for gjennomgått covid-19-sykdom i koronasertifikatet, vil regjeringen vurdere om reglene for innreisekarantene bør endres på nytt, sier Høie.