Utenriksministeren på Arctic Frontiers:

Tydelige budskap om internasjonalt samarbeid og ungdom

Utenriksminister Eriksen Søreide deltok på arktiskonferansen Arctic Frontiers 2. og 3. februar. Regjeringens stortingsmelding om nordområdene var et gjennomgående tema i utenriksministerens budskap under konferansen.

Utenriksministeren deltar i en debatt - ledet av Eva Bratholm - under Artctic Frontiers. Foto: UD
Utenriksministeren deltar i en debatt - ledet av Eva Bratholm - under Artctic Frontiers. Foto: UD

Sammen med høynivårepresentanter fra EU og USA, samt unge stemmer fra flere arktiske land, diskuterte utenriksministeren hvordan man kan styrke involveringen av unge i utformingen av arktis-politikken. Regjeringens ungdomspanel, som bidro med verdifulle innspill til den nye nordområdemeldingen, ble fremhevet av utenriksministeren som et godt eksempel på hvordan man kan involvere ungdom. Arbeidet med ungdomspanelet har fått betydelig oppmerksomhet, også internasjonalt.

Internasjonalt samarbeid med respekt for internasjonal lov står sentralt i Norges nordområdepolitikk. Arktisk råd er det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål, og utenriksministeren deltok i en diskusjon som markerte rådets 25-årsjubileum. Utenriksministeren la vekt på rådets tillitsskapende funksjon på tvers av landegrensene. Rådet har også spilt en avgjørende rolle på viktige områder som klima- og miljøspørsmål, beredskap og bærekraftig utvikling i Arktis.