Fylkesnytt fra Østfold 2/2016

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om matprodusenter, serveringssteder og reiselivsbedrifter fra Østfold som skal delta på Grüne Woche i 2017.

Østfold deltar på Grüne Woche i 2017

Matprodusenter, serveringssteder og reiselivsbedrifter fra Østfold skal igjen være med og vise det tyske markedet hva Osloregionen kan by på. Sammen med Oslo, Akershus og Vestfold, samt nedre deler av Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland, deltar Østfold for tredje år på rad på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Hvem som deltar fra Østfold blir offentliggjort i løpet av oktober. 

Grüne Woche 2015.
Fra Grüne Woche i 2015. Foto: Katrine Kerr Gammelsrød

Målet med deltagelsen fra Norges side er å bygge nettverk, samle regionen, stimulere til produktutvikling og innovasjon, samt generell omdømmebygging av Norge og regionene. For Osloregionen har deltagelsen på IGW blant annet gitt resultater i godt samarbeid mellom alle som arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv. Bedriftene får gode muligheter til å markedsføre eget produkt og bedrift, samt knytte kontakter med andre bedrifter. 

Grüne Woche er regnet som en av verdens største messer for mat og landbruk, med cirka 1 700 utstillere fra om lag 70 land og rundt 415 000 besøkende. Publikum er forbrukere fra Tyskland og nabolandene, samt en rekke fagfolk og representanter for mat- og landbruksrelaterte næringer. Messen samler ca. 5 000 journalister fra nærmere 70 land. Mat- og drikkeprodusenter fra hele verden bruker messen som en salgs- og markedsføringsarena, og det er også en betydningsfull internasjonal landbrukspolitisk møteplass. 

Etablererservice Østfold hjelper gründere i gang

Etablererservice Østfold gir kurs og rådgiving til alle som starter egen virksomhet i Østfold. 1. juli 2016 ble det nye leverandører av tjenesten og et økt fokus på landbruksgründeren. Det vil nå tilbys egne kurs spesielt til bonden for å ta tak i muligheter og utfordringer når man skal starte næring i eller i tilknytning til landbruket. 

Det er Det Kongelige Selskap for Norges Vel (Norges Vel) tar over som ny leverandør av tjenesten.

Signering av kontrakt Etablererservice.
Signering av kontrakt Etablererservice. Foto: Østfold Fylkeskommune

– Vi skal samarbeide med Næringshagen Østfold om jobben. I tillegg har vi fått med oss gründer Lise Arvesen på laget. Det er vi stolte av, og vi gleder oss til å bistå etablerere i Østfold med vårt nettverk og kompetanse sier Kari Clausen, utviklingssjef i Norges Vel. 

Det er mye å tenke på og ta hensyn til når du skal starte din egen bedrift. For å hjelpe til med dette tilbyr Østfold fylkeskommune, sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Østfold, tjenesten Etablererservice Østfold. 

– Entreprenørskap er en forutsetning for fornyelse og vekst i norsk næringsliv. Etablererservice ble startet i 2009, for å bidra til flere og bedre etableringer i Østfold, sier Andreas Lervik, leder for næringskomiteen i Østfold fylkeskommune. 

Logo Etablererservice Østfold

Andelslandbruk

De siste årene har interessen for andelslandbruk økt betraktelig, særlig i de bynære områdene i landet. Forbrukere kjøper en andel i gårdens produksjon og kan delta i planlegging av og arbeid gjennom sesongen. Når avlingene er høsteklare deler andelshaverne produksjonen. 

Andelslandbruk i Ås.
Andelslandbruk - Ås rådgiving NLR Gaffke. Foto: Hege Aae

Også i Østfold har det dukket opp flere andelsgårder de siste årene. Per i dag er det etablert 4 andelsgårder i fylket; Grøtjern Andelslandbruk i Spydeberg, Nes Andelsgård i Fredrikstad, Dale Store Gård i Fredrikstad og Hauger Gård i Skiptvet. 

Grønnsaker - Andelslandbruk.
Grønnsaker - Andelslandbruk Ås rådgiving NLR Gaffke. Foto: Hege Aae

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold støtter et prosjekt fra Norsk Landbruksrådgiving Øst som gir rådgiving til andelsgårder i vårt området innen allsidig grønnsaksdyrking. Fylkesmennene samarbeider også om nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer mellom andelsgårdene og har invitert alle gårdeierne/daglige ledere i våre fylker til samling i oktober. 

Nyskapende økologisk melkeprosjekt i Østfold

Økologiske melkeprodusenter i Østfold har et sterkt fagmiljø og stor aktivitet. I år har de gått sammen med TINE og Felleskjøpet for å produsere mellom 8-9 millioner liter økologisk melk i 2017 med tilnærmet 100 prosent norske, lokale og økologiske fôrressurser. For å klare dette må det dyrkes mer av gode proteinvekster som erter, åkerbønner og høstraps. 

Ole Røed - økologisk melkebonde i Skjeberg.
Ole Røed - økologisk melkebonde i Skjeberg. Foto: TINE

Fylkesmannen har gjennom flere år støttet opp om det økologiske fagmiljøet i Østfold. I 2016 ble det gitt støtte til et utredningsprosjekt på proteinvekstene som skal dyrkes. 

Gårdsbutikkurs for nettverk og utvikling

Fylkesmannen i Østfold og Oslo og Akershus har nå avsluttet kurset for gårdsbutikker.  Tjue deltakere har deltatt på kursopplegget som har bestått av to samlinger og en studietur til Nordland.   

Vi trenger flere og bedre gårdsbutikker i våre fylker. Målet med kurset har vært å gi deltakerne kunnskap, ideer, og innspill slik at gårdsbutikken- eksisterende eller fremtidig skal bli en god og lønnsom bedrift. kunnskapsoppbygging og nettverksdannelse har vært vesentlig og har hatt høy prioritet på kurset. 

Gårdsbutikkurs - studietur til Nordland.
Gårdsbutikkurs - studietur til Nordland. Foto: Hege Aae

Erfaringen fra første samling til siste samling har vært veldig positive. Flere kursdeltakerne har enten startet opp sin gårdsbutikk eller har endret litt på sitt konseptet for sin allerede godt drevne gårdsbutikk. Fylkesmannen håper at kurset har gitt ny og positiv inspirasjon. Vi håper at  østfoldingene kommer til å legge merke til at flere lokale gårdsbutikker dukker opp i tiden som kommer.