Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesnytt fra Østfold 2/2018

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om satsing på økt produksjon og pakking av rotgrønnsaker hos Grønt Pakkeri Øst SA.

Satsing i Østfold på økt produksjon og pakking av rotgrønnsaker hos Grønt Pakkeri Øst SA

Grønt Pakkeri Øst SA satser offensivt og fredag 26. oktober åpner de et nytt, moderne kjølelager i Råde.  

Grønt Pakkeri Øst (GPØ) er landets hovedpakkeri for rotvekster med ca. 65 prosent andel. Produktene selges med merkenavnet «Grøde – en smak av Østfold». I tillegg til ulike rotvekster pakker de blant annet poteter, rotmiks, betemiks og jordskokk. GPØ ser at det er behov for økte produksjonsvolum spesielt innen sellerirot, pastinakk, persillerot og spesialbeter.

Pastinakk.
Pastinakk. Foto: Hege Aae/Fylkesmannen i Østfold

GPØ er et grossistuavhengig, markedsrettet og miljøfokusert produsentpakkeri med ca. 60 lokale produsenter som medlemmer. GPØ arbeider aktivt for å øke volumet, utvikle stadig bedre emballasje og produksjonslinjer og sikre topp kvalitet på produktene. For å kunne forsyne pakkeriet med varer over lengre deler av sesongen, har ca. 20 av pakkeriets eiere startet et nytt selskap – GPØ Kjølelager SA. 

Logo Etablererservice, Østfold

Med kjølelageret blir det bedre forutsetninger for flere produsenter til å produsere og lagre kulturene sine. Sesongen for pakking av egne norske produkter vil bli lenger og behovet for import bli mindre. Både Innovasjon Norge og Gartnerhallen har bidratt til byggingen av det nye kjølelageret.

Fagdag om korntørker og fossilfrie alternativer

Med et klima i endring hvor vi kan forvente mer nedbør og ustabilt vær, vil det være et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Det er et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift også i landbruket. Hvordan kan vi kombinere korntørker og gode alternativer til olje og diesel? Hva finnes egentlig av ulike fossilfrie løsninger innen korntørker og lager?

Fylkesmannen i Østfold arrangerer i samarbeid med Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus en til fagdag om korntørker og -lager 17. oktober i Rakkestad. Her skal vi samle bønder fra hele regionen og  det blir en kombinasjon av fagprogram og studietur. Ca. 70 personer er påmeldt til fagdagen.

Temakurs - finansiering i landbruket

Etablererservice Østfold arrangerer jevnlig kurs for gründere og har hvert år to kurs spesielt rettet mot landbruket. I november arrangeres temakurs om finansieringsmuligheter i landbruket. Kurset er gratis. 

Finansieringskurset er rettet mot alle som går med tanker om å videreutvikle gården sin, og lurer på hvordan utviklingen skal finansieres. På kurset vil både Innovasjon Norge, Landkreditt, Fylkesmannen og Askim og Spydeberg Sparebank fortelle om hva de tilbyr av virkemidler og muligheter. Med andre ord mange viktige aktører for at bonden skal få finansiert opp sine prosjekter. Kurset egner seg både for tradisjonelle næringer og bygdenæringer.

Suksess i 2017

Etablererservice Østfold arrangerte tilsvarende kurs i 2017. Kurset hadde mange deltakere og ble svært vellykket. Nå håper vi like mange finner veien til årets temakurs i Spydeberg 7. november.

Om Etablererservice Østfold

Etablereservice er et tilbud til alle i Østfold som ønsker å etablere egen virksomhet. De tilbyr kurs og gratis rådgivning knyttet til etablering av egen virksomhet. Tjenesten skal gi hjelp for å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig. Målet er å stimulere til økt entreprenørskap, øke antall bedriftsetableringer og bidra til at det etableres flere levedyktige bedrifter i Østfold.

Det er Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold som finansierer virksomheten, men operativt ansvar er tillagt Det Kongelige Selskap for Norges Vel i samarbeid med Næringshagen Østfold og gründer Lise Arvesen fra lisearvesen.no.

Søknader om erstatning etter avlingssvikt – en statusrapport

To uker før søknadsfristen har mer enn 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold. 

Tørkeskadet kornåker.
Tørkeskadet kornåker. Foto: Torbjørn Tandberg

Prognosen i september anslo at 1600 Østfold-bønder vil søke erstatning etter den ekstreme tørkesommeren 2018. Det tyder på at ca. 70 prosent allerede har søkt. – Vi er veldig fornøyd med at bøndene har vært så tidlig ute med å sende inn søknaden. Det gjør at kommunene og vi hos Fylkesmannen har kommet tidlig i gang med å attestere og behandle søknadene, sier landbruksdirektør i Østfold Nina Glomsrud Saxrud. Tidligere i høst deltok ansatte hos Fylkesmannen på informasjonsmøter for bønder om erstatningsordningen. Der ble det understreket hvor viktig det var at bøndene begynte tidlig med søknadene om erstatning etter avlingssvikt i år hvor det er forventet så mange søknader.

Så langt har ca. 450 bønder i Østfold fått behandlet søknaden sin, og de fleste har fått utbetalt enten forskudd eller hele erstatningsbeløpet.

Skjema erstatning avlingsskade.
Skjema erstatning avlingsskade. Foto: Landbruksdirektoratet

– Hos Fylkesmannen i Østfold har vi prioritert arbeidet med erstatningene foran mange andre oppgaver, og mange ansatte som ikke jobber med dette til vanlig er i full gang med å behandle erstatningssaker. Derfor har vi nesten klart å ta unna søknadene etter hvert som de kommer inn. Målet vårt er at alle skal få et svar før nyttår, slik tidligere landbruks- og matminister Jon Georg Dale lovte i sommer, sier Nina Glomsrud Saxrud.
– Vi håper at de bøndene som har tenkt å søke nå setter i gang slik at vi får inn alle søknadene innen fristen. Kommunene og vi skal love å gjøre vårt for å komme i mål innen nyttår, avslutter Saxrud. 

Fortsatt behov for drenering i  Østfold

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. 

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. 

Drenering grøfting.
Drenering grøfting. Foto: Svein Skøien

I Østfold har økningen av tilskuddssatsene for drøyt et år siden ført til at flere søker støtte til drenering. I 2017 og hittil i 2018 er det bevilget i overkant av 23 millioner kroner i tilskudd til drenering. Det betyr at det i Østfold planlegges å drenere i overkant av 11 000 daa de nærmeste årene.

I høst skal det arrangeres to fagdager om drenering i Østfold. Det er Klimasmart landbruk Østfold som inviterer, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Øst og Kornprogrammet. Drenering er et enkelt, lønnsomt og effektivt tiltak for å være bedre rustet til å takle økte nedbørsmengder og endrede klimaforhold. Samtidig er vedlikehold av de grøftene man har, og andre hydrotekniske anlegg vel så viktig. Det blir demonstrasjon av grøftespyler.

På fagdagene vil en også ha fokus på hva som kreves av en søknad, hvilke tilskudd som finnes samt hvordan lønnsomheten er ved grøfting.

Fagdagene arrangeres
Onsdag 7. november 2018, kl. 12-16
Sted: Kalnes vgs. Sandtangen 85, Grålum, «Lille gymsal».

Torsdag 15. november 2018 kl. 12-16
Sted: Felleskjøpet, Mysen.

Til toppen