G20-møte i Berlin i dag

Landbruksministere fra verdens største økonomier diskuterte vannforsyning, teknologi og antibiotikaresistente bakterier.

Det er første gang Norge deltar, invitert som Tysklands gjest, som nå har formannskapet i G20.  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sa i sitt innlegg at den teknologiske utviklingen effektiviserer landbruket og bidrar til bedre miljø og lavere utslipp av klimagasser.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sa i sitt innlegg at den teknologiske utviklingen effektiviserer landbruket og bidrar til bedre miljø og lavere utslipp av klimagasser. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Dale understreket også behovet for en langt mer kritisk bruk av antibiotika, og at det må innføres tiltak for å møte de betydelige utfordringene med antibiotikaresistente bakterier. Norge har lenge jobbet internasjonalt med disse problemstillingene. Norge tar eksempelvis til ordet for å forby bruk av antibiotika som vekstfremmer.

– Det er gledelig at Tyskland nå tar opp antibiotikaresistens som et prioritert område under sitt formannskap, og at stadig flere land anerkjenner viktigheten av globale tiltak på dette området, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Tyskland takket for et viktig innlegg fra Norge.

Til toppen