Gaupebestanden er på vei opp igjen

Bestanden av gaupe er på vei opp igjen etter flere år med lave tall. Årets tall viser at det før jakt i 2015 var 60,5 ungekull av gaupe i Norge, noe som likevel fortsatt er under bestandsmålet på 65 årlige ungekull. Fjorårets tall fra Rovdata viste at det var 53,5 fødte ungekull.

- Økningen i gaupebestanden er gode nyheter. Samtidig er bestanden fremdeles lavere enn bestandsmålet. Det betyr at jaktkvotene må tilpasses slik at vi får en økning opp til målet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Landet er delt inn i åtte ulike forvaltningsregioner for rovvilt, og i sju av disse er det fastsatt regionale bestandsmål for gaupe. Tallene til Rovdata viser at det er stor variasjon i den regionale måloppnåelsen. I tre av regionene er det regionale bestandsmålet nådd.

Region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold) og region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) ligger i øvre del av skalaen. I begge regionene er det et bestandsmål på 12 årlige ungekull og totalt er det registrert 16 gaupefamilier i region 2 og 17 i region 6.

Region 5 (Hedmark) ligger i motsatt ende av skalaen. Bestandsmålet i Hedmark er 10 årlige ungekull av gaupe, men totalt er det registrert kun 2,5 gaupefamilier. Gaupebestanden i fylket har blitt redusert til tross for at det ikke er gjennomført kvotejakt de siste to årene. Årsakene til det er uklare.

I tilfeller der bestandsmålet ikke er nådd, beregnet som et gjennomsnitt av de siste tre års bestandsstatus, er det Miljødirektoratet som har myndighet til å beslutte eventuell kvotejakt. I region 4 (Akershus, Oslo, Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms, Finnmark) vil nemndene nå ikke ha slik myndighet.

- Den største utfordringen fremover er å stabilisere gaupebestanden rundt bestandsmålet. Å ha store årlige og regionale forskjeller gir ikke den ønskede forutsigbarheten verken av hensyn til gaupebestanden eller beitenæringene, sier Sundtoft.

Til toppen