Presseinformasjon

Gjennombrudd i den filippinske fredsprosessen: - Viktig signering av våpenhvile

Norge er fasilitator for den filippinske fredsprosessen. Fredag 26. august kl. 11.00 vil representanter for den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines (NDFP) signere en felleserklæring hvor begge parter forplikter seg til unilaterale våpenhviler uten tidsbegrensninger. Signeringen vil finne sted på Holmenkollen Park Hotell.

Felleserklæringen, som har blitt fremforhandlet i Oslo de siste  dagene, markerer   gjenopptakelsen av formelle forhandlinger mellom den nye regjeringen på Filippinene og National Democratic Front of the Philippines. 

Konflikten mellom den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP har vart i over 45 år. Norge har vært tilrettelegger for denne fredsprosessen siden 2001. Siste formelle forhandlingsrunde fant sted i 2011.   

Utenriksminister Børge Brende vil være tilstede under signeringen. Representanter for partene og utenriksministeren vil være tilgjengelige for media etter signeringsseremonien. 

Media som ønsker å dekke seremonien på Holmenkollen Park Hotell klokka 11.00, bes melde fra til kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg på 922 19 769 /guri.solberg@mfa.no.

Til toppen