Gjennomgår håndhevingsapparatet i markedsføringsloven

- Vi skal ha et effektivt håndhevingsapparat som både gir et sterkt forbrukervern og som ivaretar de næringsdrivendes rettssikkerhet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Forbrukerminister Solveig Horne setter i gang en utredning om håndhevingen av markedsføringsloven. Utredningen er en del av en helhetlig gjennomgang av forbrukerapparatet. 

Markedsføringsloven har regler som blant annet beskytter forbrukerne mot villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår.  I dag håndheves loven av Forbrukerombudet og Markedsrådet.

Departementet vil se nærmere på om Forbrukerombudets tilsynsrolle bør styrkes gjennom økt kompetanse til å treffe vedtak. Markedsrådets organsiasjon og saksbehandling vil være et tema for utredningen.  Det vil blant annet bli vurdert om samarbeid eller sammenslåing med andre klageorganer kan være aktuelt. I tillegg vil det bli gjort en vurdering av Forbrukerombudets saksbehandlingsregler og tilgjengelige sanksjoner i markedsføringsloven.  

- Jeg ønsker god dialog med berørte aktører, og har derfor invitert både forbrukerorganisasjoner og næringen til et innledende innspillsmøte, sier Horne.

Til toppen