Første halvårsrapport fra arbeids- og sosialråden i 2009

”Ett skritt frem, og to tilbake”. Sånn kan man karakterisere siste halvårsperiode.

Etter at Rådet i juni ble enige om et revidert arbeidstidsdirektiv, ble dette avvist av Europaparlamentet for annen gang. I fjor sommer la Kommisjonen frem sin nye, ambisiøse ”Sosiale agenda”, men det hersker ingen enighet om tre av direktivforslagene den sosiale pakken inneholdt: svangerskapsdirektivet, ikke-diskrimineringsdirektivet eller grensekryssende helsetjenester. Derimot har EU-institusjonene blitt enige om et revidert direktiv om europeiske samarbeidsutvalg, i samarbeid med arbeidslivets parter. Det er også enighet om en gjennomføringsforordning til revidert trygdeforordning.

Last ned hele rapporten her:

Halvårsrapport fra Arbeids- og sosialråden 1 2009

Gustav Solvang, arbeids-og sosialråd, EU-delegasjonen

Til toppen