Helgesen gratulerer fredsprisvinner Santos

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gratulerer Colombias president Juan Manuel Santos med Nobels fredspris.

- Gratulerer til vinneren av årets Nobelpris! Colombias president Juan Manuel Santos har jobbet utrettelig for fred i Colombia. Veien til forsoning er lang, men prisen er et viktig signal om verdenssamfunnets støtte. Norge har et tett samarbeid med Colombia om å bevare regnskog. Landet er nå inne i en brytningstid - og vi vil bidra til bærekraftig økonomisk vekst som kan løfte flere ut av fattigdom, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 inngikk Norge, Tyskland, Storbritannia og Colombia en omfattende klima- og skogavtale for å støtte Colombias arbeid med å redusere avskogingen i landet. Norge skal totalt bidra med 1,8 milliarder kroner, hvorav 1,5 milliarder er forbeholdt betaling for resultater i form av reduserte klimagassutslipp fra avskoging.

Noen av regionene som er mest utsatt for avskoging sammenfaller med områdene som har vært hardest rammet av den 50 år lange konflikten, der det er utbredt fattigdom og ingen eller liten tilgang til offentlige tjenester.

Nylig annonserte Colombia en nedgang i avskogingen fra 2014 til 2015.

 

Fakta om Norges regnskogavtale med Colombia

 • Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia inngikk et klima- og skogpartnerskap under klimatoppmøtet i Paris (COP 21) i 2015. 
 • I henhold til intensjonserklæringen som ble signert mellom partene vil Norge bidra med opptil 1,8 milliarder kroner totalt for perioden til og med 2020.
 • Opptil 300 millioner kroner vil kunne utbetales ved gjennomføring av avtalte reformer og institusjonsbygging som er nødvendig for å redusere avskogingen i Colombia.
 • 1,5 milliarder kroner er forbeholdt betaling for verifiserte utslippsreduksjoner. 
 • Deler av pengene inngår i norsk støtte via den tyske Utviklingsbankens (KfW) program REDD Early Movers (REM) som betaling for utslippsreduksjoner i colombiansk Amazonas.
 • Første utbetaling for oppnådde utslippsreduksjoner i Amazonas i 2013-2014 ble foretatt i juni 2016.

 

Fakta om Colombias regnskog

 • Colombias skoger dekker et område på nesten 600.000 kvadratkilometer. Amazonas-bassenget utgjør omkring tre fjerdedeler av skogen. Totalt tilsvarer dette mer enn 1,5 ganger Norges landareal.
 • Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra skog- og landbrukssektoren.
 • Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdens arter i Colombia. Dette er enestående, med tanke på at landet er rangert som nummer 26 i verden målt i areal. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og flest orkidéarter. 
 • Eksempler på sjeldne eller truede arter som finnes i Colombias regnskog er Jaguar (Panthera onca), kjempemaursluker (Myrmecophaga tridactyla) og amazonastapir (Tapirus terrestris). Colombia er det landet i verden med flest endemiske arter. Eksempler inkluderer hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73 fuglearter.
 • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
 • I Colombia bor 102 ulike urfolksgrupper, som har kollektive landrettigheter til 710 urfolksterritorier. Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.

 

 

Fakta om Colombia og avskoging

 • Hovedårsaker til avskogingen i colombiansk Amazonas er landbruk, hovedsakelig kvegdrift og kokaproduksjon, samt ulovlig småskala gruvedrift, migrasjon og tømmeruttak.
 • Colombia har satt seg et mål om å oppnå null netto avskoging i colombiansk Amazonas innen 2020, forutsatt at de mottar internasjonal støtte.
 • For å nå sitt mål har myndighetene utviklet en strategi for bærekraftig utvikling for Amazonas-regionen. Strategien fokuserer blant annet på godt styresett i skogsektoren, bærekraftig arealplanlegging og naturressurspolitikk, bærekraftig produksjon av utvalgte råvarer som melk, kakao, kaffe og gummi; bærekraftig utvikling ledet av urfolkssamfunn, og andre tiltak som vil gjøre det mulig å gjennomføre strategien, slik som overvåkning av skogressurser.
 • Colombia har lansert grønn vekst som et gjennomgående satsningsområde i sin nye Nasjonale Utviklingsplan 2014-2018, som inkluderer en nasjonal målsetning om å hindre tap av naturskog innen 2030.