Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Helse Nord skal utrede sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

I foretaksmøte 7. mars ga helseminister Bent Høie Helse Nord RHF i oppdrag å utrede at Finnmarkssykehuset HF blir en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

- I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil at Finnmarkssykehuset skal bli en del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er allerede i dag et omfattende samarbeid mellom disse to helseforetakene, og befolkningen i Finnmark benytter i stor utstrekning tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Målet med en sammenslåing er å styrke sykehustilbudet i Nord-Norge, og Finnmark spesielt, sier helseminister Bent Høie.

Gjennom utredningen ønsker helseministeren å få en grundig vurdering av om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi grunnlag for et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter for å utnytte personellressursene bedre.

Det er en klar målsetning at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det spesialiserte tilbudet ved universitetssykehuset skal videreutvikles og styrkes. Videre må det vurderes hvordan det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen kan ivaretas på en best mulig måte gjennom en sammenslåing av helseforetakene.

Utredningen skal ferdigstilles innen 1. desember 2019 og sendes deretter ut på høring.

Les foreløpig foretaksprotokoll

Til toppen