Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høie godkjenner planene for nytt sykehus i Innlandet

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte godkjent at det kan planlegges for et nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF. I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner.

- Det er behov for å fastsette et målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet. Det er viktig for både pasienter og ansatte, sier helseminister Bent Høie.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøte 31. januar en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Det ble også vedtatt at prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Endringene som foreslås i Sykehuset Innlandet er i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, som legger til grunn at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte rusbehandling. Dette vil gi pasientene et helhetlig tilbud på samme sted.

Les foreløpig foretaksprotokoll

Til toppen