Tale ved innskriving på NTNU

Trondheim, 16. august 2016

Utenriksminister Børge Brendes tale i forbindelse med studiestart på Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) august 2016.

Kjære studenter,

Det er en stor ære å få lov til å si noen ord når dere nå skrives inn ved Norges største universitet!

Dear students, welcome to Trondheim!

Welcome to Norway's capital of science, technology, football, cross-country skiing and rock music.

Welcome to this brilliant, Nobel Prize-awarded institution.

Welcome to the best years of your lives!

These will not only be your best years – but also the years where you will decide how the rest of your lives will be.

The opportunities presented to young people have never been greater than they are today.

But the times we live in are also challenging times.

If you are eager to grasp the tremendous opportunities – and at the same time fix the problems of the 21st century – there is no better place to start than at this university!

Here in Trondheim, you will acquire new knowledge and make new friends – both of them for life.

And to all of you foreign students – Trondheim and Norway will remain your friends forever.

Now I hope you'll forgive me for continuing in Norwegian.

De fleste av dere er født på 90-tallet:

Gratulerer – for et fantastisk tiår å være født!

Bare siden 1990 har en milliard mennesker arbeidet seg ut av ekstrem fattigdom.

Aldri før har så mange mennesker over hele kloden kunnet nyte så mye fred, velstand, og vitenskapelige fremskritt – fra hjernekirurgi og biler som ikke forurenser til Facebook og Pokemon Go.

Og vet dere hva som har skapt denne fremgangen?

Vet dere hva som har brakt menneskeheten fra steinalderen og inn i romalderen?

- Jo, det er menneskets uutslukkelige tørst etter kunnskap!

Steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tomme for stein, eller fordi mammutene døde ut, men fordi kvinner og menn brukte hodet.

Jaktet løsninger, samlet kunnskap og stablet den – stein på stein.

Nå er det deres tur til bestige dette tårnet av kunnskap – og ved hjelp av innsats og nysgjerrighet bygge videre på det.

***

Men vi ser også noen mørke skyer på himmelen:

De siste årene har vi opplevd flere kriser – kriser med potensiale til å svekke fremgangen som er oppnådd.

Selv om de fleste land ser at de tjener på å samarbeide og handle med hverandre, velger stadig flere en kurs bestående av nasjonalisme, populisme og handelshindringer.

Eller enda verre: Å bryte folkeretten for å oppnå kortsiktige fordeler.

Noe av det mest verdifulle vi har oppnådd – demokrati og menneskerettigheter – står mange steder under økende press.

Vi opplever krig, konflikt og global oppvarming. Fortsatt er en milliard mennesker ekstremt fattige. Dårlig helsevesen er ofte et hinder for utvikling.

Skal vi løse disse problemene – og det skal vi – trenger vi dere!

Skal vi løse verdens helseproblemer trenger vi legene, sykepleierne og farmasøytene som utdannes her ved NTNU.

Vi kan ikke skape morgendagens arbeidsplasser og utvikle klimavennlig teknologi uten innovasjonsånden til de blivende matematikerne, ingeniørene og økonomene blant dere.

Vi kan ikke skape større forståelse mellom verdens nasjoner uten at kunnskapsoaser som NTNU gir dere ferdigheter innen språk, filosofi, psykologi, sosiologi og andre viktige fag.

Skal vi bekjempe uvitenheten som bremser utviklingen så mange steder, og skal vi bekjempe dem som påstår at verdens folk er for forskjellige til å kunne leve sammen, trenger vi kunnskapen som skapes her.

Universitetet lærer oss at vi ikke skal være frykte det fremmede – eller frykte fremmede tanker.

Derfor:

  • Vær ikke redd for å stille spørsmål – eller betvile sannheter.
  • Vær ikke en som står og ser på hvis du opplever rasisme, mobbing eller utfrysing.
  • Vis hverandre respekt.
  • Konkurrér gjerne, men glem ikke at det er sammen med andre vi oppnår mest.

Det er som i utenrikspolitikken – landene som lykkes best er de som samarbeider med sine konkurrenter og følger spillereglene.

Mange av dere vil ta med dere kunnskapene deres ut i verden – for å bidra til bedre helse og flere jobber.

Der hvor den frie tanken kveles, kveles også vitenskapen og den økonomiske utviklingen.

Derfor er fremme av menneskerettighetene, og innsats for bedre utdanning, en viktig del av Norges satsing på utvikling i fattige land.

Skolebenken er hvor jenter og gutter legger grunnlaget for en meningsfull fremtid, hvor de setter seg i stand til å jobbe og skape jobber for andre.

Utdanning skaper også motstandskraft mot ekstremistenes forenklede ideer.

I flere land har terrorister gjort utdanning til sin fiende.

De skyter på skolebarn.

La oss bekjempe dem med utdanning og vise dem hvilket våpen som er mektigst:

Kunnskapen.

Utfordringene er store, men dét er også mulighetene.

Hvis dagens og morgendagens ledere – dere – bevarer troen på kunnskapen, samarbeidet og den frie tanken, vil kloden fortsatt være i de rette hender.

Dear friends,

I firmly believe that we will be able to overcome the challenges facing us – from poverty and climate change to ignorance and intolerance.

But we cannot meet them without you and the knowledge that you are about to gain here.

If you work hard and grasp the opportunities, there is every chance that not only you, but also the planet, is about to enjoy its best years.

So:

Work hard, make friends and don't forget to have fun!

Good luck!