Presseinformasjon

Statssekretær Skogen til Angola

Statssekretær Tone Skogen besøker 28.-30. mars Angola for årlige politiske konsultasjoner.

– Norge og Angola har et bredt samarbeid, og i tillegg til å være en viktig økonomisk partner er Angola en sentral politisk aktør i regionen. Jeg ser fram til å drøfte saker av felles interesse når vi denne uken gjennomfører både politiske konsultasjoner og spesifikke konsultasjoner på menneskerettighetsfeltet, sier statssekretær Skogen.

Menneskerettighetskonsultasjonene med Angola ble etablert i 2011, og i mai i fjor undertegnet utenriksminister Brende og utenriksminister Chicoti en intensjonsavtale om bredere politiske konsultasjoner. Avtalen åpner for dialog om internasjonale, regionale og bilaterale spørsmål knyttet til utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikk.

Statssekretær Skogen vil under besøket ha samtaler med en rekke representanter for angolanske myndigheter, i tillegg til aktører fra norsk og angolansk sivilt samfunn og næringsliv. Sivilt samfunn i Angola spiller en viktig rolle for å fremme menneskerettighetene og for å bidra til økt åpenhet innenfor offentlig finansforvaltning.

Pressekontakt: Pressevakt i UD 23 95 00 02

Til toppen